Dodana: 1 lipiec 2019 15:30

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2019 08:27

Tworzyć europejską wspólnotę – konferencja o współpracy międzynarodowej w Supraślu

Dobre przykłady współpracy międzynarodowej i źródła jej finansowania to temat Międzynarodowej Konferencji „Polski samorząd na osi współpracy Wschód-Zachód” w Supraślu. Spotkanie odbyło się w poniedziałek(1.07.), a w debacie wzięła udział m.in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos.

Prelegenci za stołem prezydialnym

– Chcemy pokazać dobre przykłady współpracy międzynarodowej, możliwości zdobywania środków na ten cel, pewien pomysł na współpracę pomiędzy Wschodem i Zachodem – przedstawiał założenia konferencji Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla, który współorganizował poniedziałkowe wydarzenie we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

Trwałe i partnerskie relacje

W liście skierowanym do uczestników przedsięwzięcia Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki podkreślił, że w pełni dostrzega potrzebę nawiązania owocnej współpracy samorządów poszczególnych państw, wpisującej się w globalne działanie na linii Wschód-Zachód.

"Jest to szczególnie ważne dla województwa podlaskiego, jako regionu stanowiącego wschodnią granicę Unii Europejskiej, co znalazło swoje uzasadnienie w strategii rozwoju naszego województwa oraz priorytetach współpracy z zagranicą" czytamy w liście. 
Artur Kosicki podkreślił też, że zadaniem województwa jest nie tylko kształtowanie trwałych i partnerskich relacji pomiędzy regionami przygranicznymi, ale również pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, instytucjami i organizacjami.

Samorządy są najbliżej

Rolę samorządów w międzynarodowej współpracy budującej wizerunek Polski za granicą podkreślała Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Radca Ministra ds. Współpracy Samorządowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

– Jest to rola coraz bardziej znacząca – mówiła. – Budujecie państwo to, co najważniejsze – międzyludzkie więzi. Współpraca międzynarodowa daje możliwość nawiązania kontaktów, dzięki którym możecie wspierać lokalnych przedsiębiorców w ich działaniach.

Wieloletnie doświadczenie we współpracy z Niemcami, Szwajcarią i Białorusią ma gmina Supraśl.

– W ramach tej współpracy organizowane są przedsięwzięcia kulturalne, prowadzona wymiana młodzieżowa, wymiana dobrych praktyk – informował burmistrz Radosław Dobrowolski. 
Podkreślił, że współpraca samorządów wymaga wsparcia zarówno rządu, jak i Unii Europejskiej, szczególnie jeśli chodzi o jej finansowanie.

Finansowanie współpracy międzynarodowej

– Zawsze aspekty finansowe są niezwykle ważne dla jednostek samorządu terytorialnego i chcielibyśmy pokazać z jakiś źródeł i w jaki sposób pozyskiwać pieniądze, żeby tę współpracę realizować jeszcze lepiej niż dotychczas – podkreśliła Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego- współorganizatora konferencji.

Jednemu ze źródeł – programach Interreg – poświęcony był list Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju, odczytany podczas konferencji. Mowa w nim była o wieloletnich efektach realizowanych w ramach projektów: budowie setek kilometrów transgranicznych szlaków, wymianie doświadczeń, wzmocnieniu współpracy gospodarczej, które często sięgają poza aspekt materialny i znajdują kontynuację w programach krajowych.

Za pośrednictwem Artura Herca, zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, minister Kwieciński zachęcił samorządców do wzięcia udziału w procesie przygotowania nowych projektów w ramach programów Interreg.

W konferencji wziął udział Poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, samorządowcy różnych szczebli, przedstawiciele samorządów zagranicznych i miast partnerskich.

ms
red.ak

facebook