Dodana: 27 lipiec 2020 10:37

Zmodyfikowana: 27 lipiec 2020 12:09

Trwa Białostocka Letnia Szkoła Historii Kobiet

„Badania historii kobiet w Polsce” - pod takim hasłem w Augustowie odbywa się w Białostocka Letnia Szkoła Historii Kobiet. Potrwa do 2 sierpnia.

Ilustracja do artykułu Białostocka Letnia Szkoła Historii Kobiet.JPG

Podczas Białostockiej Letniej Szkoły Historii Kobiet odbywają się spotkania upowszechniające wydawnictwa  Instytutu  Studiów  Kobiecych  (Wydawnictwo HUMANICA)  ze  szczególnym uwzględnieniem Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych. Przewidziane są wystąpienia merytoryczne oraz udział uczestniczek i uczestników w wydarzeniach o charakterze kulturalnym. Do uczestnictwa w szkole letniej zaproszeni zostali zwłaszcza młodzi badacze (doktoranci piszący rozprawy doktorskie) oraz ich opiekunowie naukowi a także doktorzy pracujący nad rozprawami habilitacyjnymi.

Organizatorem Białostockiej Letniej Szkoły Kobiet jest Instytut Studiów Kobiecych (ISK) we współpracy z Zakładem Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych UwB. Wydarzenie odbywa się w augustowskim Hotelu Oficerskiego Yacht Club przy ul. Aleja Wyszyńskiego 1.

oprac. Małgorzata Sawicka

fot.: ISK


Program Merytoryczny projektów/tematów prezentowanych podczas Białostockiej Letniej Szkoły Historii Kobiet

 • dr  hab.  Ewa  Maj, Obraz ruchów kobiecych na łamach prasy dla katoliczek  w  Polsce1918-1939
 • dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowlaczyk, ,,Prasowite zdziwienia” Katarzyny Bzowskiej-Budd –przedstawicielki polskiego dziennikarstwa fali emigracji „solidarnościowej”
 • Dr hab. prof. UP  Magdalena  Mikołajczyk, Kontestatorki. Zaangażowanie  opozycyjne (semiopozycyjne, quasiopozycyjne) kobiet w PRL po 1955 roku
 • dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Kobieta sukcesu na łamach „Zwierciadła”, pisma LKP (1982-1989)
 • Dr hab. prof. UwB, Adam Miodowski, Liga Kobiet –przykład Wrocławia i SzczecinaDr Anna Szwed-Walczak, Obraz feminizmu na łamach polskiej prasy dla kobiet w latach 1989-1992
 • Dr Łukasz Jędrzejski, Dyskurs polityczny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na łamach tygodnika "Zwierciadło" w latach 1970-1980
 • Dr Urszula Sokołowska, Edukacyjna rola "Filipinki" (1957-1989)Dr Maria Bauchrowicz-Tocka, Działalność Ligi Kobiet w Małopolsce w latach 1945-1957
 • Mgr Katarzyna Świetlik, Zofia Romanowiczówna (1842-1936) –portret lwowskiej działaczki społecznej, literatki i pamiętnikarki
 • Mgr Paweł Woś, Problematyka kobieca na łamach ,,Kuriera LwowskiegoMgr Agnieszka Drozdowska, Liga Kobiet na Białostocczyźnie w latach 1945-1989
 • Mgr Justyna  Zajko-Czochańska, Rola  „Przyjaciółki”  w  latach  1956-1975  w  życiu  kobiet społeczności wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnej roli czasopisma
 • Mgr Agnieszka  Śliwa, Życie  społeczne  i  kulturalne  na  łamach  czasopisma  zakładowego „Walczymy o Stal”
 • Mgr Agnieszka Wawrzyńska, Felietonistki „Playboya”. Kobiety publikujące na łamach polskiej edycji magazynu „Playboy” w latach 1992 –2019. Analiza prasoznawcza gatunku
 • Dr Anna Snarska,Problematyka kobiet wprogramachprofilaktyki zdrowotnej(na przykładzie praktyk szkolnych)
 • Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka, Ustawodawstwo w dotyczące rodziny i kobiet w Polsce Ludowej
 • Mgr Irena Świerczyńska, Dzieje kobiet w Polsce (głos w dyskusji na temat podręczników historii i edukacji szkolnej).
Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook