Dodana: 24 wrzesień 2020 14:11

Zmodyfikowana: 14 październik 2020 10:22

Spotkanie Grupy Sterującej w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli”

Przedstawiciele 20 gmin realizujących projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli” spotkali się w środę (23.09) na I obradach Grupy Sterującej. W posiedzeniu wziął też udział Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa podlaskiego.

Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Agnieszka Aleksiejczku, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP siedzą przy stole z dokumentami.

Projekt zakłada zakup 20 mobilnych pracowni TIK do szkół:  476 laptopów wraz z wózkami do ładowania i transportu, 65 tabletów, 20 zestawów do prezentacji (tablice i monitory interaktywne z rzutnikami), niezbędne oprogramowanie oraz 235 zestawów robotów edukacyjnych.  W ramach projektu nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania zakupionych narzędzi w codziennej pracy z uczniami. Natomiast dzieci będą wykorzystywać zakupiony sprzęt nie tylko podczas lekcji, ale także podczas zajęć dodatkowych organizowanych w ramach projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,5 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi prawie 3,2 mln zł (89,99%).

Stanisław Derehajło podkreślił, że jest to kolejny projekt realizowany we współpracy z samorządami. Tym razem jego odbiorcami są szkoły, nauczyciele i uczniowie, a zakres doskonale wpisuje się w sytuację, w jakiej się znajdujemy. Dlatego tak ważne jest wyposażenie szkół w mobilne pracownie TIK, a nauczycieli - w umiejętność wykorzystania ich do prowadzenia lekcji – także w formie zdalnej.

W trakcie posiedzenia omówiono stan realizacji projektu, zatwierdzono wprowadzenie niezbędnych zmian oraz omówiono zakres prac na najbliższy czas.  

Podczas spotkania poinformowano również o projekcie szkoleniowym dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej  pt. „Cyfrowe Podlaskie”. W szkoleniach z tego projektu będą mogły wziąć udział dorosłe osoby z województwa podlaskiego.

W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Agnieszka Aleksiejczuk. 

Więcej informacji o szkoleniach  oraz link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj .

 

źródło: Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP
oprac. Aneta Kursa

 

facebook