Dodana: 2 lipiec 2021 12:15

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2021 12:24

O e-usługach i cyberbezpieczeństwie podczas spotkania zespołu ds. SI przy ZWRP

Przedstawiciele 14 województw wzięli udział w spotkaniu Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego Związku Województw RP (ZE ds. SI przy ZWRP), które odbyło się w dniach 29-30 czerwca br. w Augustowie. Grupa funkcjonuje przy Konwencie Marszałków Województw RP. Obrady w letniej stolicy regionu były szóstymi i ostatnimi w ramach prezydencji Podlaskiego.

Wicemarszałek Stanisław Derehajło i Agnieszka Aleksiejczuk za stołem prezydialnym.

Poruszono tematy związane m.in.: z e-Usługami, e-Zdrowiem i cyberbezpieczeństwem, dzielono się spostrzeżeniami i nabytymi doświadczeniami.

W  spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Stanisław Derehajło, odpowiedzialny za kwestie informatyczne w regionie. Obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia oraz Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na zakończenie obrad Agnieszka Aleksiejczuk, przewodnicząca zespołu ds. SI przy ZWRP przekazała przewodnictwo Sławomirowi Kozłowskiemu, Dyrektorowi Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zespół Ekspercki ds. Społeczeństwa Informacyjnego funkcjonuje przy Konwencie Marszałków Województw RP. Tematy poruszane podczas obrad związane są z szeroko pojętą informatyzacją i społeczeństwem informacyjnym.


Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP
oprac.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook