Dodana: 18 wrzesień 2019 14:11

Zmodyfikowana: 6 kwiecień 2020 08:48

Nowe szkolenia w białostockim WORD

Wraz z nowym rokiem szkolnym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku oferuje jednodniowe kursy dla osób kierujących autobusem szkolnym lub nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię. Szkolenia umożliwiają zdobycie nowych uprawnień lub podniesienie już posiadanych kwalifikacji zawodowych. Koszt jednego szkolenia – 150 zł (plus 100 zł za egzamin).

Ilustracja do artykułu word.jpg

Osoby, które przejdą kurs dla kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci, mogą być zatrudnione przez dyrektorów szkół bądź urzędy gmin tylko na podstawie specjalistycznego szkolenia prowadzonego przez WORD zakończonego zdanym egzaminem. Podobnie jest z osobami nadzorującymi bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Szkoleń WORD: nr tel. (85) 743 26 27; 601 948 303; e-mail: szkolenia@word.bialystok.pl.

facebook