Dodana: 18 listopad 2019 14:11

Zmodyfikowana: 18 listopad 2019 14:11

Naukowe i literackie światy Zygmunta Glogera - konferencja

W dniach 20-21 listopada 2019 r. odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony”. Naukowe i literackie światy Zygmunta Glogera. Piśmiennictwo-Historia-Etnografia-Język-Ethosziemiański, której organizatorami są: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Polska Akademia Umiejętności. Wydział I Filologiczny, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu gloger konferencja afiszm.jpg

Uroczyste otwarcie konferencji odbędzie się w najbliższą środę (20.11) o godz. 9.00 w Auli Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (ul. Jana Kilińskiego 1).

Zagadnienia nadawcze konferencji:
• Gloger jako przykład XIX-wiecznego naukowca i literata, piśmiennika i publicysty.
• Naukowe pasje Glogera: historia, archeologia, etnografia, folklorystyka, geografia, historia sztuki, języko- i literaturoznawstwo (i inne).
• Metodologia prac Glogera.
• Świat ziemiański z pogranicza Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego.
• Rodzina Glogerów: genealogia, tradycje, pamięć rodu, kontakty z innymi rodzinami ziemiańskimi.
• Gloger wobec narodów Europy Środkowo-Wschodniej: Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Niemców, Rosjan i innych; wpływ Glogera na te kultury.
• Encyklopedia staropolska ilustrowana jako XIX-wieczna summa wiedzy o Rzeczypospolitej Obojga Narodów: aktualność, rewizje haseł, tradycja gatunkowa.
• Gloger jako kolekcjoner.
• Wyobrażenia o świecie i przemianach cywilizacyjnych w pismach Glogera.
• Dzieła Glogera w przekładach na inne języki i w wydaniach zagranicznych.
• Rola ilustracji, grafiki, fotografii w pracach twórcy z Jeżewa; Gloger-rysownik.
• Kategorie „ludu”, „narodu”, „państwa” w myśli pisarza i refleksji XIX-wiecznego ziemiaństwa.
• Staropolskie silvae rerum w pismach i myśli Glogera oraz ich tradycja w świecie XIX-wiecznego ziemiaństwa.
• Glogerowskie „miejsca”: Jeżewo, Tykocin, Białystok, Grodno, Warszawa, Kraków i inne.
• Swoistość dorobku Glogera na tle przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych XIX wieku; twórczość Glogera w ujęciu metod interpretacyjnych współczesnej humanistyki; Gloger na tle XXI-wiecznych ujęć nowożytności i symptomów nowoczesności.
• Recepcja naukowa i literacka pism Glogera od XIX wieku po współczesność.

Program konferencji - link do strony.

Wstęp wolny.

facebook