Dodana: 4 marzec 2019 12:35

Zmodyfikowana: 6 marzec 2019 17:15

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska oraz opłata recyklingowa

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku informuje o obowiązku złożenia sprawozdań z zakresu ochrony środowiska za 2018 rok oraz o opłacie recyklingowej (szczegółowe informacje wraz z wzorami formularzy do pobrania przedstawione są w poszczególnych linkach):

Ilustracja do artykułu środowisko.jpg

15 marca 2019 roku upływa termin złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów - SZCZEGÓŁY


15 marca 2019 roku upływa termin złożenia rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi - SZCZEGÓŁY.

 

15 marca 2019 roku upływa termin złożenia rocznych sprawozdań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach - SZCZEGÓŁY.

 

15 marca 2019 roku upływa termin złożenia rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (dotyczy produktów takich jak: opony, oleje i preparaty smarowe) - SZCZEGÓŁY.

15 marca 2019 roku upływa termin, w którym przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów ma obowiązek wnieść pobraną w 2018 r. opłatę recyklingową na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa - SZCZEGÓŁY

 

31 marca 2019 roku upływa termin złożenia zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - SZCZEGÓŁY.

facebook