Dodana: 15 styczeń 2019 10:20

Zmodyfikowana: 11 luty 2019 14:38

Opłata recyklingowa

Od 1 stycznia 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadziła symboliczną opłatę - zwaną "opłatą recyklingową" za lekkie torby na zakupy. Nowelizacja ta miała na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 29 kwietnia 2015 r. nr 2015/720 zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (Dz. Urz. UE z 2015 r. L 115, s. 11).

Pliki do pobrania

facebook