Dodana: 11 lipiec 2022 10:55

Zmodyfikowana: 12 lipiec 2022 12:32

Informacja w sprawie likwidacji stowarzyszenia LGD

Likwidator stowarzyszenia LGD pod nazwą Stowarzyszenie Viribus Unitis Lokalna Grupa Działania ( KRS: 0000299134) z siedzibą w Księżynie przy ulicy Mazowieckiej 22, informuje, iż stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 marca 2022 r.

Dłonie stawiają pieczątkę na dokumenatach

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Biuro Prawne

ul. Poleska 89,

15-874 Białystok

Nr kontaktowy tel. 85 66 54 854

Likwidator: Dorian Gąsiewski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook