Komunikaty

 • Przetarg na remont budynków PIK

  Widoczny spodek. Za budynkiem widoczny kościół św. Rocha
  2022-05-25 12:45:53

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił przetarg na remont budynków Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Projekt „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego” wybrano do realizacji w ramach rządowego programu „Polski Ład”.

 • Konkurs na dyrektora PMKL

  Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
  2022-05-23 10:02:32

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Oferty można składać do 27 czerwca 2022 r.

 • Wyjazdowe posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

  mini terenowa rada.jpg
  2022-05-21 09:00:27

  Zjawisko handlu ludźmi w Polsce 2022, oraz system przeciwdziałania handlowi ludźmi, również w kontekście osadzonych jako potencjalnych ofiar handlu ludźmi to kwestie poruszone w trakcie wyjazdowego posiedzenia Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Spotkanie, które trwało od czwartku do piątku, 12-13 maja 2022, odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

 • Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

  Budynek urzędu marszałkowskiego
  2022-05-19 15:05:59

  Ogłosił go na posiedzeniu w czwartek, 19 maja, Zarząd Województwa Podlaskiego. Oferty należy dostarczyć do 6 czerwca 2022 r. Powinny zawierać, m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

 • Egzaminy? To tylko w Białymstoku!

  IMG_7186.JPG
  2022-05-12 14:17:19

  Egzaminy dla egzaminatorów na prawo jazdy kolejny raz w Białymstoku! Między 10 a 12 czerwca w stolicy Podlasia odbędzie się pierwszy w tym roku egzamin dla kandydatów do tego zawodu. Białystok rok temu okazał się gościnny dla kandydatów, bo aż 22 proc. osób wyjechało z wynikiem pozytywnym. To sporo, bo przeciętna zdawalność to około 10-15 proc.). W stolicy Podlasia zdawać będą kandydaci tylko z części Polski (z racji rejonizacji). Będą to województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

 • Urząd marszałkowski będzie czynny 21 maja

  Budynek od frontu z napisem: Urząd Marszałkowski
  2022-05-06 14:47:46

  Zgodnie z zarządzeniem marszałka Artura Kosickiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku będzie czynny 21 maja w godz. 7:30 - 15:30. Tego dnia urzędnicy odpracują wolny 2 maja.

 • 155. rocznica urodzin Władysława Reymonta

  Popiersie Władysław Reymonta. Obok informacje o 155. rocznicy jego urodzin, dostępne także w tekście
  2022-05-06 14:55:47

  W sobotę (7 maja) przypada 155. rocznica urodzin Władysława Stanisława Reymonta (1867-1925). To jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, który pozostawił po sobie nowele i powieści przedstawiające życie wszystkich warstw naszego społeczeństwa przełomu XIX i XX wieku. Doceniony także na arenie międzynarodowej w dziedzinie literatury – otrzymał Nagrodę Nobla za powieść „Chłopi”.

 • Baza danych osób działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Laptop
  2022-04-14 13:37:07

  14 instytucji z województwa podlaskiego nadzoruje lub koordynuje działania służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Lista wraz z adresami, numerami kontaktowymi i danymi znajduje się w załączniku.

 • 18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

  Na tle miasta nazwa święta.
  2022-04-15 09:20:12

  Święto zostało ustanowione w 1983 r. przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i jest wpisane przez UNESCO (Organizację Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury) do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym.

 • 13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

  Grafika z napisem - "1940 KATYŃ"
  2022-04-12 10:55:15

  Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony uchwałą Sejmu RP w 2007 r. Przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez sowieckie organy bezpieczeństwa – NKWD w 1940 r.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook