Dodana: 23 maj 2022 10:02

Zmodyfikowana: 23 maj 2022 10:02

Konkurs na dyrektora PMKL

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Oferty można składać do 27 czerwca 2022 r.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Kwalifikacje wymagane od kandydata

  1. Wykształcenie wyższe magisterskie
  2. Co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy.
  3. Co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
  4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
  6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
oprac.: Aneta Kursa
fot.: Kamil Timoszuk

 

 

 

 

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook