Dodana: 21 maj 2022 08:58

Zmodyfikowana: 21 maj 2022 09:00

Wyjazdowe posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Zjawisko handlu ludźmi w Polsce 2022, oraz system przeciwdziałania handlowi ludźmi, również w kontekście osadzonych jako potencjalnych ofiar handlu ludźmi to kwestie poruszone w trakcie wyjazdowego posiedzenia Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Spotkanie, które trwało od czwartku do piątku, 12-13 maja 2022, odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

mini terenowa rada.jpg

W celu połączenia sił i wymiany doświadczeń do współpracy zaproszono Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Podjęta debata ukazała jakie działania realizują poszczególne instytucje i zespoły z zakresu handlu ludźmi, również w readaptacji i pomocy skazanym. Wymiana doświadczeń zaowocowała wzbogaceniem wiedzy i przyczyniła się do podjęcia wspólnych inicjatyw w przedmiotowym temacie. 

Posiedzeniu przewodniczył Jacek Sowul, prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach – przewodniczący Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.  - zastępca przewodniczącego Rady Terenowej.

Spotkanie swoim wystąpieniem m.in. uświetnili - Maciej Koziarski – przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Irena Olczyk – prezes Fundacji La Strada i Paweł Golonka – koordynator ds. zwalczania handlu ludźmi .

Marszałek Artur Kosicki skierował do uczestników spotkania list, w którym zaznaczył, że ludzkie losy niekiedy przybierają niekiedy przykre i dramatyczne momenty. Podkreślił, że należą do nich sytuacje, gdy za popełnianie czynów zabronionych ponosi się surową odpowiedzialność w postaci kary więzienia.

- Z ogromnym szacunkiem traktuję działalność Terenowej Rady zajmującej się wszelkiego rodzaju pomocą skierowaną do tych, którzy będąc skazani wyrokami Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, po wyjściu z więzienia, chcą rozpocząć nowe, uczciwe życie – napisał marszałek.  

List Marszałka Województwa Podlaskiego  i Patronat-1.jpg 

Ponadto na wyjazdowym posiedzeniu Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Sądów Okręgowych wśród prelegentów byli obecni:

  • mjr Małgorzata Błażewicz Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku, która przedstawiła prezentację dotyczącą funkcjonowania Aresztu Śledczego w Białymstoku i podległego mu Oddziału Zewnętrznego w Białymstoku,
  • Beata Chrościńska - przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku – przedstawiła możliwości Europejskich Służb Zatrudnienia EURES - sieci współpracujących ze sobą służb zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających na obszarze zatrudnienia, powołanej przez komisję Europejską, aby wspierać mobilność pracowników, również osób z przeszłością kryminalną, na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • Alicja Romanowska – kierownik Działu Pomocy Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
  • Andrzej Sokołow - przedstawiciel Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach,
  • Kinga Poszwa – kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach – wygłosili prezentacje nt. – programy naprawcze stosowane w związku z art. 72 kk i readaptacja skazanych w kontekście funkcjonowania w rolach rodzicielskich.

 

źródło/fot.: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach
oprac.: Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook