Z prac zarządu

Muzeum Podlaskie, szpital im. J.Śniadeckiego i Gimnazjada Strzelecka - zarząd województwa przyznał dotacje

 • Inteligenta kamera i zdalny odczyt liczników

  Miniaturka artykułu
  2020-02-18 15:08:26

  Dwie podlaskie firmy otrzymają ponad 6 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na prace badawczo-rozwojowe. Tak zdecydował zarząd województwa na wtorkowym posiedzeniu (18.02).

 • Lepsza nauka dla 100 uczniów w Nowogrodzie

  Miniaturka artykułu
  2020-02-18 15:05:24

  Zarząd Województwa przyznał we wtorek (18.02) dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na poprawę oferty edukacyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności nauczania w gminie Nowogród.

 • 2,5 mln zł na ochronę przyrody!

  Miniaturka artykułu
  2020-02-12 23:37:52

  Zarząd Województwa o ponad 2,5 mln zł zwiększył we wtorek (11.02), budżet konkursu na ochronę zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Dzięki temu dofinansowane zostaną jeszcze dwa projekty zgłoszone w ramach tego konkursu.

 • 190 tys. zł dotacji na usługi doradcze

  Miniaturka artykułu
  2020-02-11 19:13:35

  Trzy podlaskie firmy otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na usługi doradcze. Zarząd Województwa przyznał na wtorkowym posiedzeniu (11.02) 190 tys. zł na ten cel.

 • 60 mln zł na zieloną energię

  Miniaturka artykułu
  2020-02-07 21:17:59

  Zarząd Województwa na dzisiejszym posiedzeniu (6.02) przyznał dotacje dla 97 projektów, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ich wartość przekroczyła 100 mln złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 60 mln zł.

 • Projekt Strategii po konsultacjach przyjęty

  Miniaturka artykułu
  2020-02-06 16:01:38

  Na dzisiejszym posiedzeniu (6.02) Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, przyjął również projekt tego dokumentu poszerzony o uwagi z konsultacji.

 • Dotacje na projekty Lokalnych Grup Działania

  Miniaturka artykułu
  2020-02-04 12:50:18

  Place zabaw i dom pomocy społecznej powstaną w podlaskich gminach. Zarząd województwa na wtorkowym (04.02) posiedzeniu przyznał blisko 900 tys. zł na te inwestycje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 • Trzy miliony złotych na rozwój podlaskich gmin

  Miniaturka artykułu
  2020-01-30 11:46:24

  Place zabaw, centra aktywności, boiska, świetlice – podlaskie gminy zrealizują inwestycje ważne dla lokalnych społeczności. Zarząd województwa przyznał dziś (30.01) 3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na jedenaście projektów, zgłoszonych w ramach Lokalnych Grup Działania. Projekty warte są 4,2 mln zł.

 • Nowe dachy i implanty. Dzięki dotacjom z RPO

  Miniaturka artykułu
  2020-01-30 11:42:09

  Blisko 8 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) trafi do podlaskich firm na wyposażenie działów badawczo-rozwojowych. Tak zdecydował Zarząd Województwa Podlaskiego na czwartkowym (30.01) posiedzeniu.

 • Nowe konkursy. Na usługi społeczne i zdrowotne

  Miniaturka artykułu
  2020-01-30 11:36:35

  Dodatkowa szansa na otrzymanie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego! Zarząd Województwa na czwartkowym (30.01) posiedzeniu dodał trzy konkursy do harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

facebook