Dodana: 14 grudzień 2021 13:22

Zmodyfikowana: 22 luty 2022 13:48

Trzy lata Zarządu Województwa Podlaskiego. Stabilny rozwój mimo pandemii

2,2 mld zł dotacji z funduszy europejskich, 1 mld zł na inwestycje transportowe, ponad 200 mln na inwestycje zdrowotne, prawie 300 mln zł na działania osłonowe podczas pandemii. Te kwoty, pochodzące ze środków unijnych, budżetu województwa i funduszy rządowych, świadczą o rozwoju Podlaskiego podczas trzyletniej kadencji zarządu województwa.

3 lata zarządu województwa

– To były dobre lata, lata stabilnego rozwoju, za co dziękuję całemu zarządowi i radnym wojewódzkim. Zarządzanie województwem to gra zespołowa, bez dobrej współpracy między nami nie odnieślibyśmy tak dobrych wyników. Choć bywało niełatwo, bo jeszcze żaden samorząd nie musiał pracować w tak trudnych i nieprzewidywalnych warunkach. Pandemia wszystkich nas zaskoczyła i gdybyśmy odpowiednio, od razu, nie zareagowali, nie moglibyśmy dziś mówić o sukcesach. A nam się udało przejść przez pandemię w miarę łagodnie, nie zwalniać tempa – powiedział marszałek Artur Kosicki. – A udało się naprawdę dużo. Podczas naszej trzyletniej kadencji przyznaliśmy rekordowe wsparcie na kulturę i sport oraz utrzymaliśmy bardzo wysokie wydatki na ochronę zdrowia, transport czy rolnictwo­.

Zarząd zaraz na początku wybuchu pandemii utworzył dwa pakiety osłonowe. Podlaski Pakiet Gospodarczy (PPG) pozwalał chronić lokalne firmy, a Podlaski Pakiet Zdrowotny (PPZ) zabezpieczał jednostki ochrony zdrowia. Do firm trafiło 220 mln zł, co przyniosło wymierne korzyści. Dzięki dotacjom i pożyczkom udało się wesprzeć 11 tys. firm i uratować blisko 19 tys. zł miejsc pracy. W ramach PPZ ponad 60 mln zł zasiliło placówki zdrowia w całym województwie, co pozwoliło przygotować je do walki z pandemią.

Pomoc mniejszym gminom: fundusz wsparcia i oze

Ale nie tylko działania antycovidowe stały w centrum działań. Zarząd województwa po raz pierwszy w historii podlaskiego samorządu utworzył Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów – narzędzie pomocy dla mniejszych samorządów. Był to autorski pomysł zarządu. Budżet wsparcia wyniósł 22 mln zł. Z tych pieniędzy skorzystało 40 samorządów terytorialnych, które dzięki pomocy przeprowadziły remonty dróg, modernizacje szkół, internatów, hal gimnastycznych, budowę miejsc rekreacji. Fundusz nadal cieszy się wielkim powodzeniem. Jeszcze nie zaczął się 2022 rok, a już wnioski od samorządów wyczerpały przeznaczoną na niego pulę.

Kolejny sukces, o którym warto wspomnieć, to rozwój odnawialnych źródeł energii w gminach. Zarząd przeznaczył na te inwestycje bardzo dużo środków unijnych, bo aż 420 mln zł. Dzięki temu z zielonej energii korzysta 95 gmin, które montują kolektory i panele fotowoltaiczne na dachach domów mieszkańców w całym województwie.

210 mln zł na zdrowie, 220 na rolnictwo

Dużo działo się w zakresie inwestycji w obszarze zdrowia. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku został wybudowany nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny, w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży przebudowano oddział kardiologiczny, a w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie utworzono oddział neurologii i poradnię neurologiczną. To tylko niektóre przykłady. Na ochronę zdrowia przez trzy lata zarząd przeznaczył blisko 210 mln zł.

Z kolei ponad 220 mln zł zostało skierowanych na realizację różnych przedsięwzięć w rolnictwie, ponieważ jesteśmy regionem w dużej mierze rolniczym. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na program odnowy wsi, promocję dziedzictwa kulinarnego, lokalnego przetwórstwa, pszczelarstwo czy gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich.

Rekordowe kwoty na kulturę

Bardzo wysokie wsparcie zasiliło kulturę. Ponad 320 mln zł!  Nie bez znaczenia jest tu kwota 88 mln zł, którą otrzyma w kolejnych latach Województwo Podlaskie w ramach pierwszego naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład na gruntowne modernizacje obiektów kultury – Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i Podlaskiego Instytutu Kultury.

Miliard na transport

Ponad 900 mln zł kosztowały budowy i przebudowy dróg, dzięki którym wzrosła dostępność transportowa regionu. Mieszkańcy mogą teraz bezpieczniej i bardziej komfortowo podróżować. Zakończyły się przebudowy m.in. dróg: Zabłudów – granica gminy, Nowogród – Łomża, Łomża – Śniadowo czy Markowszczyzna – Łapy. Dzięki wsparciu 65 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) realizowana jest też przebudowa drogi Lipsk – granica państwa, z kolei 115 mln zł z FDS zasila budowę drogi Bielsk – Hajnówka.

Dzięki staraniom samorządu udało się również uruchomić wiele nowych połączeń kolejowych, np. po raz pierwszy od 27 lat jeździ pociąg z Białegostoku do Hajnówki. Wróciły też połączenia do innych miejscowości, m.in. do Walił.

Transport autobusowy też rozwinął kursy w regionie. PKS Nova, która jest spółką samorządu województwa, dowozi ludzi z odległych miejscowości, do których nie dojeżdżają komercyjni przewoźnicy, bo im się nie opłaca.

Dotacje dla strażaków i sportowców

Zarząd, podczas trzyletniej kadencji, nie zapomniał również o tych, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Dlatego przyznał bardzo duże wsparcie (7,6 mln zł) dla 300 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), w tym rekordowe dla OSP gaszących pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Te pieniądze przekładają się na bezpieczeństwo, ochronę życia i mienia ludzi.

Sportowcy również mogli liczyć na pomoc. Zarząd stworzył np. drużynę 21 najlepszych zawodników z różnych dyscyplin z naszego regionu, którą nazwał „Team Podlaskie”. Otrzymali oni łącznie ponad pół mln zł na dalszy rozwój. Wysokie dotacje otrzymały kluby i organizacje sportowe, a nagrody – sportowcy i trenerzy. Łącznie 19 mln zł zasiliło podlaski sport.

Przyspieszenie w funduszach unijnych

Podczas ostatnich trzech lat Województwo Podlaskie bardzo przyspieszyło z wdrażanie programu regionalnego. Odnotowaliśmy największy przyrost, jeśli chodzi o liczbę zawieranych umów o dofinansowanie. Jesteśmy też na pierwszym miejscu pod względem umów dotyczących wspierania przedsiębiorstw, a na drugim licząc wszystkie podpisane umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie zarząd zawarł ich ponad 4 tys., na 2,2 mld zł dofinansowania!

Usłyszał o nas świat!

Podlaskie stawia również na promocję. W tym roku region wziął udział w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju, największym wydarzeniu gospodarczo-promocyjnym na świecie, które przez sześć miesięcy odwiedzi 18 milionów osób. Podlaskie zaprezentowało tam historię regionu przez pryzmat drewna. Prezentacja Xylopolis okazała się wielkim sukcesem. Natomiast zaproszeni w ramach misji gospodarczej podlascy przedsiębiorcy mieli okazję nawiązać kontakty z przedstawicielami z całego świata.

Dobrą promocją okazała się również organizacja koncertów, które cieszyły się ogromną popularnością: Disco pod Gwiazdami (3,1 mln i 3,2 mln widzów oraz prawie 40 tys. osób na żywo podczas każdego dnia), z okazji 11 Listopada (2,2 mln widzów), walentynkowego (2,4 mln widzów), „Cudu Życia” z Andreą Boccelim (ponad 2 mln widzów) czy Letniej Trasy Dwójki.

– Oczywiście, nie dokonalibyśmy tego sami. Zawsze powtarzam, że najcenniejszym dobrem tego regionu są jego mieszkańcy. Ich kreatywność i pracowitość przekłada się na rozwój Podlaskiego. Dzięki nim możemy dziś mówić o tych sukcesach – podsumował marszałek Artur Kosicki.

Obecny zarząd województwa sprawuje funkcję od 11 grudnia 2018 r.

Barbara Likowska-Matys
red.: Izabela Smaczna-Jórczkowska

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook