Dodana: 16 luty 2022 16:11

Zmodyfikowana: 16 luty 2022 16:11

Trwa nabór w konkursie dla jednostek OSP z regionu

O pieniądze na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) mogą ubiegać się poszczególne samorządy. Pula pieniędzy to 2 mln zł. Wnioski można składać jeszcze do 25 lutego br.

Wóz strażacki

Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. zakupu węży pożarniczych, latarek, hełmów, umundurowania, zestawów hydraulicznych, motopomp, wentylatorów oddymiających. Będzie możliwe również pokrycie kosztów remontu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz remontu lub zakupu pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych).

- Po raz kolejny przekazujemy duże pieniądze na wsparcie jednostek OSP. Jest to wsparcie niezbędne – wiemy wszyscy, jak ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, w niesieniu pomocy pełnią strażacy ochotnicy. Są zawsze blisko, zawsze w gotowości. Naszym obowiązkiem jest zapewnić im jak najlepszy sprzęt i jak najlepsze warunki działania – mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

Wnioski będą oceniane według ustalonych kryteriów m.in. stopnia zaangażowania danej jednostki OSP w akcjach ratowniczych na terenie gminy, jakości posiadanego wyposażenia.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku to 70 tys. zł.

Regulamin konkursu i niezbędne formularze w załączeniu. 

Wypełnione wnioski w wersji papierowej lub elektronicznej należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Infrastruktury i Transportu
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Podlaskiego.

 

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook