Dodana: 20 grudzień 2021 16:51

Zmodyfikowana: 3 marzec 2022 13:05

Zakończyła się ostatnia w 2021 r. sesja sejmiku województwa

Przyjęcie budżetu na 2022 rok oraz przyznanie pomocy gminom i powiatom ze strefy nadgranicznej to najważniejsze decyzje podjęte przez radnych podczas poniedziałkowej (20.12) sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący sejmiku przed komputerem

Radni postanowili przyznać 1,5 mln zł dla sześciu powiatów – po 30 tys. zł i 27 gmin – po 50 tys. zł. na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Sytuacja w strefie nadgranicznej oraz pogarszające się warunki pogodowe negatywnie wpływają na poziom bezpieczeństwa mieszkańców, ich mienia oraz środowiska. Zaplanowane w budżetach samorządów środki finansowe zostały już w znacznym stopniu wykorzystane, stąd prośba włodarzy gmin i powiatów o wsparcie.

Potrzebna pomoc

Tę pomoc marszałek Artur Kosicki obiecał samorządom 6 grudnia podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z włodarzami gmin położonych bezpośrednio przy granicy.

– Zadeklarowałem wtedy, że w 2021 r. będziemy wspierali gminy z obszaru przygranicznego w związku z ponoszonymi przez nie wydatkami, które nie były planowane, a okazały się konieczne. Po konsultacjach z klubem Zjednoczonej Prawicy oraz z pozostałymi klubami uznaliśmy, że trzeba przyznać wsparcie dla samorządów. Zasugerowaliśmy również, że powiatom, które graniczą z Białorusią, również potrzebna się taka pomoc – powiedział marszałek.

Więcej w artykule „Sejmik zdecydował o przyznaniu pomocy finansowej dla samorządów ze strefy nadgranicznej”

Historyczna chwila

Posiedzenie sejmiku zdominowała dyskusja na temat budżetu na 2022 rok, którego drugie czytania miało miejsce właśnie w poniedziałek. Wszystkie 16 poprawek,  zgłoszonych przez radnych po pierwszym czytaniu w listopadzie, zostały przyjętych.

– To historyczna chwila. Po raz pierwszy w historii Województwa Podlaskiego wszystkie uwagi, które zostały do nas, jako do zarządu zgłoszone, zostały uwzględnione w autopoprawce zarządu – powiedział marszałek Artur Kosicki. – Były to uwagi oparte o realne potrzeby Podlaskiego, dlatego zostały wpisane do projektu budżetu.

Po poprawkach zwiększyły się dochody i wydatki Województwa Podlaskiego. Dochody mają wynieść 699 mln zł, z kolei wydatki 757 mln zł.

W rezerwie budżetowej utrzymany zostanie fundusz, który ma na celu pomoc gminom i powiatom w realizacji różnych inwestycji. Jego wartość wzrośnie z 15 to 20 mln zł (w stosunku do projektu z listopada).

Powstaną też dwie nowe rezerwy: 1 mln zł  na pomoc dla firm turystycznych działających w terenie gmin przygranicznych objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy o ochronie granicy państwowej  i 2 mln zł na pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego objętych tymi ograniczeniami.

Więcej na temat budżetu w artykule „Radni przegłosowali budżet województwa na 2022 rok”

Plan posiedzeń sejmiku

Radni uchwali również plan pracy sejmiku na kolejny rok. Zgodnie z nim, spotkają na dziewięciu posiedzeniach. Pierwsza sesja w 2022 r. odbędzie się 28 lutego, a ostatnia 19 grudnia.

Na koniec poniedziałkowego posiedzenia marszałek Artur Kosicki i Bogusław Dębski, przewodniczący sejmiku złożyli radnym i wszystkim mieszkańcom świąteczne życzenia.

Barbara Likowska-Matys
red.: Malgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook