Dodana: 25 październik 2021 16:04

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2022 14:30

XXXV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji

Zwiększenie pieniędzy w budżecie województwa dla szpitali wojewódzkich na przeciwdziałanie skutkom pandemii ¬- to jedna z najważniejszych decyzji podjętych przez radnych wojewódzkich na posiedzeniu w poniedziałek, 25 października. Tematem obrad były również m.in. wynagrodzenia ratowników medycznych oraz podsumowanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Sejmik zaakceptował zaproponowane zmiany w budżecie województwa. Dotyczą one m.in. zwiększenia dotacji na zakup sprzętu i aparatury w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.  I tak, prawie 1 mln zł trafi do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Niewiele mniej, bo 995 tys. zł, otrzyma Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – część pieniędzy (750 tys. zł) zostanie przekazana na przeciwdziałanie COVID-19, a 245 tys. zł na zakup specjalistycznego aparatu do oddziału okulistycznego. O 750 tys. zł zwiększono również dotację dla Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 

Radni podjęli także uchwałę zwiększającą dotację dla Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Otrzyma ono prawie 130 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wkład własny do zakupu zabytkowego ciągnika. Warto dodać, że fundusze na zakup maszyny, muzeum pozyskało z  resortu kultury.

Jednym z punktów obrad było również przyjęcie informacji z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie podlaskim. Radni pozytywnie ocenili efekty tego programu. Nasz region osiąga bardzo dobre wyniki w jego wdrażaniu, jest np. liderem w scalaniu gruntów. Pozytywnym aspektem, na co zwrócili uwagę radni, jest również wielofunduszowość polityki rolnej w mijającej perspektywie finansowej, która pozwala na sięganie po inne środki niż tylko te z funduszu rolnego, np.:  w ramach programu regionalnego na rozwój lokalnych społeczności.

Radni przyjęli również stanowisko w sprawie wynagrodzeń ratowników medycznych, które zostanie przesłane do premiera, Ministra Zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i wojewody podlaskiego. Apelują w nim o wyrównanie dysproporcji w wynagrodzeniach. Członkom zespołów ratownictwa medycznego – pracującym w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) – przysługuje dodatek w wysokości 30 proc. stawki godzinowej. Natomiast nie otrzymują go ratownicy ze szpitalnych oddziałów ratunkowych czy izb przyjęć, funkcjonujących poza PRM.

Barbara Likowska-Matys, Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook