Dodana: 28 wrzesień 2021 14:19

Zmodyfikowana: 4 październik 2021 12:24

XXXIII sesja sejmiku VI kadencji

Radni podjęli decyzje dotyczące m.in. wsparcia szpitali i jednostek kultury. Przyjęli też stanowisko w sprawie drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Pierwsze po wakacjach obrady odbyły się w poniedziałek, 27 września.

Obrady sejmiku województwa podlaskiego. Sala wypełniona ludźmi

Radni uchwalili zmiany w budżecie województwa

Chodziło m.in. o przeznaczenie transzy pieniędzy (2 mln zł) Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na kolejny etap budowy magazynu zbiorów. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie instalacji grzewczych, chłodniczych oraz wentylacyjnych w segmencie. 2,5 mln zł otrzyma Białostockie Centrum Onkologii na realizację centrum diagnostycznego Breast Cancer Unit i na zakup sprzętu. Natomiast 2 mln zł z budżetu województwa zostało przeznaczone dla szpitala psychiatrycznego w Choroszczy na budowę kuchni centralnej, która mogłaby w przyszłości służyć do obsługi cateringowej podlaskich jednostek zdrowia.

Samorząd województwa zdecydował także o przeznaczeniu kwoty 1,15 mln zł na dofinansowanie kolejnej części kultowej sagi Jacka Bromskiego „U Pana Boga w….”. Dofinansowanie zapewni promocję Białegostoku, Supraśla i Tykocina, a także podlaskich instytucji kultury.

Środki pochodzą z rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego.

Muzeum Podlaskie będzie miało więcej przestrzeni

Podczas poniedziałkowych obrad sejmik zdecydował o przekazaniu budynku (własności samorządu województwa) przy ul. Czackiego 8 w Białymstoku na rzecz Muzeum Podlaskiego. Jak wyjaśniał marszałek Artur Kosicki, to miejsce ma być przeznaczone na potrzeby administracji. Natomiast w Ratuszu, czyli głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego znalazłoby się więcej miejsca na prezentowanie ekspozycji, a także prowadzenie prac związanych z działalnością instytucji.  

- To największe muzeum w regionie, chcemy, aby pracownicy, zwłaszcza merytoryczni mieli dobre warunki do pracy badawczej, konserwatorskiej. To muzeum jest naszą wizytówką i musi posiadać znakomite warunki – mówił Artur Kosicki.

Muzeum będzie zabiegało o dofinansowanie remontu otrzymanego obiektu z pieniędzy rządowych.

Dotacje z budżetu województwa na renowacje podlaskich zabytków

Podczas poniedziałkowych obrad zdecydowano też, że cerkiew w Orli oraz seminarium w Drohiczynie otrzymają łącznie 60 tys. zł dofinansowania na remont i odnowienie zabytkowych obiektów. Parafia Prawosławna pw. Św. Michała Archanioła w Orli dostanie 50 tys. zł na remont XVIII-wiecznej dzwonnicy. Natomiast Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie dotację w wysokości 10 tys. zł  przeznaczy na konserwację barokowego obrazu olejnego na płótnie „Święty Józef Kalasanty”.

Więcej informacji w materiale: Dotacje z budżetu województwa na renowację zabytków.

Stanowisko w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027


Radni przyjęli stanowisko w sprawie unijnego programu wspólnej polityki rolnej. Chodzi o zwiększenie pieniędzy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.

W dokumencie wnioskodawcy apelują o zwiększenie puli pieniędzy na scalanie gruntów, remonty i budowę dróg lokalnych, a także budowę infrastruktury ściekowo-kanalizacyjnej.

Stanowisko zostanie przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Radni zapoznali się też m.in. z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych podległych samorządowi jednostek zdrowia oraz instytucji kultury.

 

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot. Kamil Timoszuk 
 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook