Dodana: 9 październik 2018 18:51

Zmodyfikowana: 10 październik 2018 12:53

Uroczysta, wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego w Łomży

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego, zwołana na wniosek radnych pochodzących z Ziemi Łomżyńskiej z okazji 600-lecia nadania praw miejskich, odbyła się dziś 9 października w auli I Liceum Ogólnokształcącego W Łomży. Zaproszenie na sesję przyjęli biskupi -obecny Janusz Stepnowski i biskup senior Stanisław Stefanek, parlamentarzyści, samorządowcy z miasta i powiatu łomżyńskiego, dyrektorzy łomżyńskich szkół i młodzież w ramach lekcji wychowania obywatelskiego. Sesja odbyła się w gmachu jednej z najstarszych szkół w Polsce (w 2014 roku miało miejsce 400-lecie szkoły).

Ilustracja do artykułu uroczysta sesja Sejmiku w Łomży (17).JPG

W wyjazdowej sesji uczestniczyło 20 radnych, a oprócz punktów poświęconych Łomży, radni przegłosowali jeden punkt dotyczący działalności samorządu - projekt uchwały w sprawie zmian prognozy finansowej województwa podlaskiego, poprzez zwiększenie nakładów na drogi Ciechanowiec – Ostrożany i Dąbrowa Białostocka – Sokółka.  Na obie drogi trzeba zwiększyć nakłady o ponad 300 mln zł, z czego większość pokryje dofinansowanie, ale wkład własny wyniesie ponad 110 mln zł. Radni mieli wątpliwości, czy takie koszty nie wyczerpią całkowicie możliwości kredytowych województwa i dyskutowali nad tym problemem przed sesją na połączonych komisjach. W rezultacie 15 radnych było za, 5 wstrzymało się od głosu, co oznacza, że projekt uchwały został przyjęty.

 

- Łomża i powiat łomżyński to bardzo ważna część województwa podlaskiego, a i okazja dziś też znamienita, by uroczystą sesję poświęcić Łomży. Z tej okazji chcielibyśmy uhonorować osobę wielce dla tej ziemi zasłużoną – ks. biskupa Stanisława Stefanka – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński. – Uchwałą z dnia 27 kwietnia Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał ks. biskupowi Stanisławowi Stefankowi Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego.

Osobę ks. biskupa Stanisława Stefanka przybliżył radnym wiceprzewodniczacy Sejmiku, również łomżyniak, Mieczysław Bagiński. Ks. biskup odwdzięczył się radnemu Bagińskiemu stwierdzeniem:

- Między nami jest stara przyjaźń. On jako wojewoda łomżyński mnie zatwierdził i pozwolił działać na terenie diecezji.

A dziękując za przyznanie Odznaki dodał:

- To takie amen, kropka nad i postawiona po okresie mojej działalności.

Historyk Adam Czesław Dobroński przedstawił w krótkim referacie oblicza regionu łomżyńskiego. Region łomżyński bardziej postrzegany jako Mazowsze północno-wschodnie, czy Mazowsze łomżyńskie nie bardzo pasowało do Podlasia i przez Białystok było różnie traktowane.

- Lud łomżyński, chociaż czasem nie zawsze łatwy do zrozumienia, zawsze stanowił wartość samą w sobie – podsumował z  uśmiechem historyk.

Po tym rysie historycznym głos zabrał przewodniczący Sejmiku Jacek Piorunek, by przedstawić działania samorządu województwa dla Ziemi Łomżyńskiej.

- Przez ostatnie 15 lat widać ogromny wpływ samorządu województwa na rozwój Łomży przy wsparciu środków unijnych. W ramach RPO na lata 2007-2013 zostały zrealizowane 63 projekty o łącznej wartości ponad 632 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło prawie 220 mln zł. Najwięcej projektów zostało zrealizowanych w zakresie zwiększenia innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości, ale też ochrony środowiska, infrastruktury społecznej, rozwoju infrastruktury drogowej, turystyki i kultury. W obecnej perspektywie jest w realizacji 46 projektów w mieście Łomża i 79 na terenie powiatu łomżyńskiego – wyliczał przewodniczący Jacek Piorunek. – Wiem, że łomżyniance czują ten dobry dotyk samorządu województwa, a życie tutaj stało sie bardziej komfortowe.

Po nim głos zabrał wiceprzewodniczący Mieczysław Bagiński, by przedstawić samorządność na ziemi łomżyńskiej w ciągu 100 lat niepodległości oraz wiceprzewodniczący Marek Olbryś. Do radnych zwrócił się także gospodarz terenu prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Zarząd Województwa Podlaskiego i radni Sejmiku podziękowali dwojgu radnym Mieczysławowi Bagińskiemu – radny od 1999 r., czyli wszystkich kadencji i Darii Sapińskiej – radnej ostatnich trzech kadencji – za ich pracę w samorządzie województwa podlaskiego. Oboje postanowili, że to ich ostatnia kadencja.

Na zakończenie wystąpiła Orkiestra Filharmonii Kameralnej w Łomży z krótkim koncertem.

(at)

facebook