Dodana: 3 grudzień 2018 08:47

Zmodyfikowana: 3 grudzień 2018 08:47

III Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Zgodnie z wnioskiem grupy 16 radnych województwa podlaskiego, Karol Pilecki - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego - zwołał sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego na czwartek, 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala Nr 115.

Ilustracja do artykułu sejmik 29.11-12.jpg

Transmisja Youtube

Transmisja iTV Wrota Podlasia

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad. 
 1. Odwołanie przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. 
 1. Wybór przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. 
 1. Wybór zarządu Województwa Podlaskiego. 
 1. Wybór wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 2. Zamknięcie obrad.

Po rozpoczęciu obrad Sejmiku przez przewodniczącego Karola Pileckiego głos zabrał marszałek-elekt Artur Kosicki, by w imieniu klubu PiS zaproponować zmianę porządku obrad. Zgodnie z propozycją punkt 2. – wybór komisji skrutacyjnej do wszystkich głosowań.

 1. Wybór wiceprzewodniczącego Sejmiku
 2. Odwołanie przewodniczącego Sejmiku
 3. Wybór przewodniczącego Sejmiku
 4. Wybór wiceprzewodniczących
 5. Wybór członków Zarządu Województwa
 6. Zamknięcie obrad

Pojawiły się wątpliwości czy może być jedna komisja do wszystkich głosowań. Zgodnie z opinia prawnika – nie ma przeciwskazań

- Chcecie odwołać przewodniczącego, którego tydzień temu powołaliście? Jak sobie wyobrażacie współpracę w Sejmiku? To kpina. Ja w tym brać udziału nie będę –zadecydował radny Jarosław Dworzański i opuścił salę obrad.

Po nim wyszli wszyscy radni koalicji. A przewodniczący zarządził pół godziny przerwy. Po przerwie na salę obrad wrócił tylko przewodniczący Karol Pilecki i wznowił obrady. 16 radnych PiS zagłosowało za przyjęciem nowego porządku obrad, a następnie za powołaniem komisji skrutacyjnej w składzie: Jadwiga Zabielska (PiS), Paweł Wnukowski (PiS) i Justyna Żalek (PiS).

Po zrealizowaniu tego punktu obrad Karol Pilecki ogłosił przerwę w obradach do poniedziałku do godz. 16.00. Jednak do późnych godzin wieczornych toczyły się rozmowy między klubami nad ewentualnym wznowieniem obrad.

Jak po godz. 20 poinformowała rzecznik Urszula Arter: zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego sejmiku Karola Pileckiego, złożoną przed przerwaniem sesji - na najbliższy poniedziałek,( tj. 3 grudnia br.) na godz.16.00 zwołane jest spotkanie przedstawicieli klubów.
- Będziemy jeszcze rozmawiać o wznowieniu sesji i porządku obrad – twierdzi przewodniczący.
Z kolei radni Prawa i Sprawiedliwości po negocjacjach z opozycją sejmiku zapowiedzieli wydanie oświadczenia.

(at)

facebook