Dodana: 15 październik 2021 19:48

Zmodyfikowana: 18 październik 2021 13:22

Sejmik podjął decyzję w sprawie zmian w zarządzie województwa

Sejmik odwołał Stanisława Derehajłę z funkcji Wicemarszałka Województwa Podlaskiego. Zmiany były przedmiotem obrad nadzwyczajnej sesji sejmiku, która odbyła się w piątek, 15 października. Za odwołaniem Stanisława Derehajły głosowało 15 radnych, 14 było przeciw. Sejmik nie wybrał nowego wicemarszałka.

Marszałek Artur Kosicki, Wicemarszałkowie oraz członkowie zarządu uczestniczą w sesji sejmiku

Sejmik województwa może na wniosek marszałka województwa odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Marszałek Artur Kosicki uzasadniając wniosek o odwołanie wicemarszałka, mówił:

- Stanisław Derehajło został po wyborach samorządowych w 2018 r. rekomendowany do objęcia funkcji wicemarszałka przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy w Sejmiku Województwa Podlaskiego. Ze względu na działalność polityczną Stanisława Derehajły, stojącą w opozycji do priorytetów programowych, na które oddali głos wyborcy Zjednoczonej Prawicy, klub radnych wycofuje swoją rekomendację i wnosi o odwołanie go z funkcji wicemarszałka.

Stanisław Derehajło w zarządzie województwa nadzorował departamenty: Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dziedzictwa Narodowego i Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Do jego kompetencji należał również nadzór nad Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wojewódzkim Urzędem Pracy i Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

W piątkowych obradach wzięło udział 30 radnych, czyli pełny skład sejmiku.

Aneta Kursa 
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook