Dodana: 4 czerwiec 2019 08:33

Zmodyfikowana: 4 czerwiec 2019 08:33

Wybory czerwcowe 1989 roku na Białostocczyźnie - perspektywa 30-lecia​​

Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza na konferencję poświęconą czerwcowym wyborom z 1989 r. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Napis "solidarycą": "Nie śpij, bo Cię przegłosują" - grafika konferencji IPN

Wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989 roku stanowią jedno z najistotniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski. Pierwsze, co prawda nie w pełni demokratyczne i kontrolowane przez aparat partyjno-państwowy (w sukurs któremu przychodził aparat bezpieczeństwa PRL), stanowiły jednak niezwykle ważny krok na drodze ku wolności. Jak dowodzą badacze dziejów najnowszych, ów historyczny plebiscyt zapoczątkował bezprecedensowy proces przemian społeczno-politycznych w kraju, tzw. transformację ustrojową.

Konferencja poświęcona tym wydarzeniom odbędzie się 4 czerwca 2019 roku o godzinie 13.00 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14). Referaty wygłoszą nastepujący badacze:

  1. dr hab. Piotr Kardela -  "Droga do wyborów z czerwca 1989 roku";
  2. Emilia Świętochowska - "Powstanie Komitetu Obywatelskiego w Białymstoku";
  3. dr Paweł Piotr Warot - "Wybory czerwcowe na Białostocczyźnie w prasie partyjnej";
  4. Jolanta Drozdowska - "Charakterystyka zasobu archiwum Oddziału IPN w Białymstoku";
  5. Wojciech Fedorowicz - "Zniszczenia dokumentacji operacyjnej UB i SB w okresie 1989-1990 na przykładzie WUSW Białystok";
  6. Izabela Kuna  - "4 czerwca 1989 roku w ikonografii oddziałowego archiwum IPN".

 mat. IPN/opr.art

facebook