Dodana: 19 lipiec 2019 16:25

Zmodyfikowana: 21 lipiec 2019 18:12

Tym, którzy idą na pierwszy ogień – dotacje dla jednostek OSP

Zakup specjalistycznych pojazdów, urządzeń, mundurów bojowych to planowany efekt dotacji przyznanych podlaskim jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej. W piątek (19.07) symboliczne czeki na łączną kwotę ponad 600 tys. zł zostały wręczone włodarzom gmin z powiatów zambrowskiego, łomżyńskiego, kolneńskiego i grajewskiego.

Ilustracja do artykułu Czeki dla OSP-18.jpg

• Dotacje na zakup sprzętu gaśniczego otrzymało 19 gmin z czterech powiatów;
• 2 mln zł – przeznaczył w tym roku Zarząd Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu gaśniczego dla podlaskich jednostek OSP;
• 609 050 zł – na taką kwotę ogółem przekazano w piątek czeki dla jednostek OSP z gmin z powiatów zambrowskiego, łomżyńskiego, kolneńskiego i grajewskiego.

Czeki w imieniu zarządu województwa włodarzom poszczególnych gmin przekazywał Juliusz Jakimowicz, wicedyrektor Gabinetu Marszałka.

– To jest historycznie wysokie dofinansowanie przekazywane jednostkom OSP przez Samorząd Województwa. Tymi dotacjami Marszałek Artur Kosicki i cały zarząd województwa, składa wyrazy szacunku dla ciężkiej pracy strażaków – podkreślił podczas spotkania w Łomży i dodał kierując swoje słowa do obecnych na spotkaniu strażaków: – Zawsze jesteście pierwsi na miejscach zdarzeń i wypadków. W imieniu Marka Olbrysia, wicemarszałka z tego terenu, Ziemi Łomżyńskiej, dziękuję za Waszą ofiarną służbę.

Największą dotację spośród gmin powiatu łomżyńskiego otrzymała Wizna. 68 tys. zł posłuży zakupowi specjalistycznego samochodu, tzw. zwyżki.
– Posłuży ona strażakom w bezpośrednim działaniu – zaznaczył Włodzimierz Łąka, zastępca wójta gminy.

Gmina Łomża na doposażenie ośmiu jednostek OSP (z czego połowa należy do krajowego systemu KRSG) otrzymała dotację w wysokości 37.550 zł.

– Po raz pierwszy otrzymaliśmy tak wysokie dofinansowanie z tego źródła – podkreślił Piotr Kłys, wójt gminy. – Pieniądze przeznaczymy na zakup mundurów bojowych dla kilku jednostek i rozpieraka.

Czek na 43 tys. zł odebrał z kolei Adam Niebrzydowski, burmistrz Jedwabnego. Dziękując zarządowi województwa za otrzymane wsparcie podkreślił, że pieniądze te są bardzo potrzebne.
– Dotacja pozwoli na kompleksowe wyposażenie jednostek w stroje bojowe, choć mamy nadzieję że będą jak najmniej wykorzystywane, ze względu na to, że każdy wyjazd strażaków to często ludzka tragedia – powiedział.

Prawidłowo złożonych wniosków i pozytywnego ich rozpatrzenia przez zarząd województwa gratulował podczas spotkania w Kolnie Adam Sekściński, radny wojewódzki.
– Dzięki tym pieniądzom podniesie się poziom bezpieczeństwa, ale i komfort życia mieszkańców powiatu - podkreślił i dodał – Mam nadzieję, że zakupiony dzięki dotacji sprzęt posłuży jedynie do ćwiczeń.

– Pieniądze te są szalenie potrzebne – podkreślał z kolei Andrzej Duda, burmistrz Kolna i członek Zarządu Głównego Związku OSP RP. – Przy wielu zdarzeniach pomoc strażaków-ochotników jest niezbędna i jest to ogromne uzupełnienie państwowej straży pożarnej.

Jak wyjaśnił, chodzi nie tylko o pożary, ale także zdarzenia drogowe takie jak wypadki, kolizje, czy też podtopienia.
– Ochotnicy wypełniają tę niszę, której nie byliby w stanie zagospodarować zawodowi strażacy – podkreślił.

ms

Szczegółowe informacje dotyczące przekazanych 19 lipca dotacji:


Powiat Łomżyński – 4 samorządy; 159 050 zł
1.Gmina Łomża (37 550 zł),
2. Śniadowo (10 500 zł),
3.Wizna (68 000 zł),
4.Jedwabne (43 000 zł)

Powiat Zambrowski – 4 samorządy; 190 000 zł
1. Zambrów (50 000 zł),
2. Kołaki Kościelne (25 000 zł),
3. Rutki (70 000 zł),
4. Szumowo (45 000 zł)

Powiat Kolneński – 5 samorządów; 135 000 zł
1.Grabowo (25 000 zł),
2. Kolno (10 000 zł),
3. Miasto Kolno (25 000 zł),
4. Mały Płock (40 000 zł),
5. Stawiski (35 000 zł)

Powiat Grajewski – 6 samorządów; 125 000 zł
1.Grajewo (20 000 zł),
2. Miasto Grajewo (20 000 zł),
3. Radziłów (20 000 zł),
4. Wąsosz (15 000 zł),
5. Rajgród (35 000 zł),
6. Szczuczyn (15 000zł)

facebook