Dodana: 11 wrzesień 2015 11:24

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2015 11:24

Rozmowy z Litwinami o połączeniu kolejowym Białystok - Kowno

Marszałek Mieczysław Baszko spotkał się dziś, 10 września br. z przedstawicielami dyrekcji Przewozów Pasażerskich Spółki Koleje Litewskie dyrektorem departamentu technicznego Stanisławem Łuczyńskim i zastępcą dyrektora departamentu obsługi Andriusem Pietruszysem.

Ilustracja do artykułu _MG_7681-001.JPG

Połączenie kolejowe Białystok - Kowno to kolejny krok w budowaniu dobrosąsiedzkich relacji między naszym województwem a Litwą, to także szansa na ożywienie stosunków gospodarczych, kulturalnych, obywatelskich. Obu stronom bardzo zależy na utworzeniu połączenia.

O tym, że zostanie uruchomiony pociąg z Białegostoku do Grodna wspomniał marszałek Mieczysław Baszko we wtorek 8 września podczas posiedzenia Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-13 oraz 2014-20, którym przewodniczył. Marszałek poinformował swoich staraniach, by przyspieszyć budowę połączeń drogowych i kolejowych naszego województwa z Warszawą i krajami sąsiadują.

Temu służyła m. in. niedawna podróż decydentów z Komisji Europejskiej, z polskiego rządu i z państw nadbałtyckich trasą „Rail Baltica”.
Wizyta studyjna dygnitarzy z UE i państw sąsiednich oraz ministerstw transportu Polski, Litwy, Łotwy i Estonii oraz linii kolejowych polskich i litewskich miała miejsce w dniach 27-28 sierpnia br. Celem wizyty były rozmowy o "Rail Baltice". Goście przejechali na pokładzie szynobusa, udostępnionego przez Przewozy Regionalne z Białegostoku do Kowna, czyli po części planowanej trasy Rail Baltica.

***
W ramach pierwszego naboru dla projektów CEF (instrument finansowy „Łącząc Europę”), który został ogłoszony we wrześniu 2014 r., Polska zgłosiła między innymi zlokalizowany na ciągu „Rail Baltica” projekt modernizacji odcinka Sadowne – Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne. Szacowana wartość tego projektu wynosi 2,7 mld zł. Natomiast projekt modernizacji na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa)” wstępnie planowany jest do zgłoszenia w drugim lub trzecim konkursie CEF.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook