Dodana: 6 maj 2019 14:45

Zmodyfikowana: 6 maj 2019 14:56

Przede wszystkim współpraca. Podpisano porozumienie w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

Współpraca instytucjonalna na poziomie lokalnym, wymiana informacji i współdziałanie – to główne założenia realizowanego m.in. na terenie województwa podlaskiego projektu „Liderzy kooperacji”. Celem jest zwalczanie ubóstwa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. W naszym regionie koordynatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu Liderzy kooperacji ROPS-27.jpg

Pierwszym krokiem do realizacji tych zadań jest efektywne współdziałanie pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a jednostkami z innych obszarów m.in. rynku pracy, edukacji i policji.   
W poniedziałek, 6 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przedstawiciele podlaskich instytucji podpisali porozumienie, które umożliwi współpracę międzysektorową na terenie gmin uczestniczących w projekcie „Liderzy kooperacji”.
Sygnatariuszami porozumienia są Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Daniel Kołnierowicz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Kozłowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka. Z ramienia urzędu marszałkowskiego ( jednostki nadzorującej Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej)  umowę podpisali Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki i Wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Podpisane porozumienie ma  m.in. ułatwić wymianę informacji o niepokojących zdarzeniach pomiędzy poszczególnymi jednostkami, a tym samym pozwoli na szybszą reakcję i pomoc.
- Bardzo często jedna instytucja nie może nic zrobić, bo są różne problemy społeczne i chodzi o zaangażowanie wszystkich instytucji działających na terenie powiatu czy gminy, które będą uczestniczyły w pracach między sobą w celu pomocy osobom czy rodzinom potrzebującym wsparcia – wyjaśnia Dyrektor białostockiego ROPS Elżbieta Rajewska – Nikonowicz.

Projekt „Liderzy kooperacji” zakłada wypracowanie działań w polityce społecznej dla trzech różnych grup: społeczności wiejskich, miejskich i wiejsko – miejskich.
Białostocki ROPS uczestniczy w części projektu dotyczącej społeczności wiejskich.
Elżbieta Rajewska – Nikonowicz podkreśla, że  pomoc społeczna na terenach wiejskich ma szczególny charakter i wymaga więcej delikatności, wrażliwości i zdobycia zaufania ze strony potrzebujących.
 - To jest społeczność mała, ludzie się znają i nie ma tu anonimowości, za to jest wstyd i skrępowanie ludzi potrzebujących wsparcia.
O specyfice działań pomocowych na obszarach wiejskich mówił również wicemarszałek Stanisław Derehajło.
- Obszary wiejskie nie są łatwym miejscem do podejmowania pewnych działań dotyczących pomocy społecznej. To małe społeczności, które mają swoją charakterystykę. Musimy spojrzeć na te środowiska w inny sposób niż na społeczności miejskie, należy wypracować też odrębny model pomocy społecznej.

Natomiast marszałek Artur Kosicki zwrócił uwagę, że podpisane  porozumienie jest dopiero początkiem realizacji założonych celów.
- To dobry prognostyk na przyszłość, ale przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Z całą pewnością jest to projekt, który może zmienić sposób prowadzenia polityki społecznej na obszarach wiejskich.

Projekt „Liderzy kooperacji” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.
Obecnie trwa jego drugi etap. Regionalne ośrodki pomocy społecznej z pięciu województw podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego wdrażają na swoich terenach pilotażowy program współpracy międzysektorowej w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Model współpracy został opracowany na podstawie obserwacji środowiskowych podczas pierwszego etapu projektu.

 - Opracowując plan działania nie sugerowaliśmy się danymi statystycznymi – podkreśla dyrektor ROPS-u – Jeździliśmy w teren, spotykaliśmy się z ludźmi, rozmawialiśmy. Ten model powstał oddolnie, na podstawie naszych obserwacji.
Teraz, jako pilotaż będzie wdrażany w sześciu gminach województwa podlaskiego. Właśnie trwa rekrutacja gmin chętnych do udziału w projekcie.

 

ak

facebook