Dodana: 1 kwiecień 2019 16:12

Zmodyfikowana: 1 kwiecień 2019 16:12

Pokrzywdzeni przestępstwem mogą liczyć na pomoc w Okręgowym Ośrodku Pomocy

Towarzystwo Amicus będzie prowadziło Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku w latach 2019-2020. Placówka niesie pomoc potrzebującym - zapewnione są całodobowe dyżury telefoniczne, dostęp do osoby pierwszego kontaktu oraz zespół specjalistów w zakresie udzielenia pomocy prawnej i psychologicznej.

Osiem dłoni jedna na drugiej.
  • Projekt zakłada udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym.
  • Pomoc można uzyskać w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Mońkach, Siemiatyczach, Sokółce i Supraślu.
  • Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 

O Projekcie

Projekt zakłada udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym poprzez:
- organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
- pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
- organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu, organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem główną siedzibę ma w Białymstoku, ale działa we współpracy z sześcioma lokalnymi punktami pomocy. We wszystkich ośrodkach dostępne są osoby pierwszego kontaktu oraz specjalistyczne zespoły prawników, psychologów, terapeutów i psychoterapeutów.

W Białymstoku Ośrodek mieści się w siedzibie Towarzystwa Amicus przy ul. Brukowej 28 lok. 8. Czynny jest sześć dni w tygodniu: w poniedziałek od 13.00 do 20.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00, natomiast w soboty w godz. 9.00 - 13.00. Skontaktować się można również za pomocą e-maila: pomagamy@ta.org.pl lub telefonicznie - 697 697 205 (telefon czynny całą dobę).

Pozostałe punkty w subregionie białostockim:

- Bielsk Podlaski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kazimierzowskiej 18/3 (poniedziałek-czwartek w godz. 15.30–16.30);
- Hajnówka - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 24 (poniedziałek – czwartek w godz. 16.00 – 17.00);
- Mońki - al. Niepodległości 11B/13 (czwartek w godz. 9.00–13.00);
- Siemiatycze - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Legionów Piłsudskiego 3
(poniedziałek w godz. 16.00-17.00, wtorek–czwartek w godz. 15.30–16.30);
- Sokółka – Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 7 (wtorek w godz. 9.00–13.00);
- Supraśl – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 17 (poniedziałek w godz. 11.00–15.00).

 

facebook