Dodana: 1 lipiec 2019 14:13

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2019 09:11

Można już składać wnioski o 500 plus i Dobry Start

Od poniedziałku (1.07) można składać wnioski o świadczenia 500+ i Dobry Start ( 300 zł na wyprawkę szkolną). Na razie wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną - za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Bezpośrednio w urzędzie lub listownie, wniosek będzie można złożyć dopiero od 1 sierpnia.

Ilustracja do artykułu kids-1093758_960_720.jpg

Rodzina 500+ w nowej odsłonie

Świadczenie 500+ w nowej odsłonie obejmuje wszystkie dzieci – oznacza to, że bez względu na dochód rodziny, pieniądze przysługują również na pierwsze dziecko. Obecnie wniosek o świadczenie 500 Plus będzie uproszczony, krótszy, a potwierdzenie z gminy o przyznaniu świadczenia będzie można otrzymać e-mailem.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice nowonarodzonych dzieci. Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.
Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

 

Dobry start, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną

Od 1 lipca można też składać wnioski w ramach programu "Dobry start". Rodziny i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym mogą ubiegać się o świadczenie już po raz drugi. Pieniądze na szkolną wyprawkę  przysługują rodzicom, opiekunom faktycznym, prawnym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, rodzicom zastępczym, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i  dyrektorom placówek opiekuńczo-terapeutycznych.  Świadczenie „Dobry start” przysługuje też uczniom szkół dla dorosłych. O pieniądze mogą ubiegać się uczniowie do ukończenia 20 r.ż. , lub do 24 r.ż. jeśli osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

więcej na: www.gov.pl/web/rodzinaźródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oprac.ak
fot.pixabay

 

facebook