Dodana: 1 lipiec 2019 15:48

Zmodyfikowana: 2 lipiec 2019 08:24

Mija 75 lat od Akcji „Burza”

Apel Pamięci, złożenie wieńców i zapalenie zniczy – w poniedziałek, 1 lipca przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej w Białymstoku odbyły się uroczystości upamiętniające 75.rocznicę Akcji „Burza”. Rolę gospodarza obchodów pełnił Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mjr Czesław Chociej.

Ilustracja do artykułu obchody 75.rocznicy akcji Burza (16).JPG

W uroczystościach uczestniczyli m.in. reprezentanci służb mundurowych i środowisk kombatanckich, przedstawiciele władz, instytucji  oraz mieszkańcy Białegostoku.
Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentował z-ca dyrektora Gabinetu Marszałka Juliusz Jakimowicz, który odczytał list marszałka Artura Kosickiego na okoliczność obchodów 75.rocznicy Akcji „Burza”
„ To wystąpienie zbrojne miało ważny charakter militarny, ale również i polityczny. Jego celem było bowiem pokazanie światu, że gospodarzem wyzwalanej Polski jest Rząd Emigracyjny w Londynie, a nie narzucone nam bagnetami NKWD – moskiewskie marionetki.” – czytamy m.in. w liście – „Z taką wiarą i z nadania prawowitych władz Rzeczpospolitej Polskiej, do Akcji „Burza” przystąpiły również oddziały Armii Krajowej w Okręgu Białostockim. Dzielnie biły się one z wycofującymi się wojskami hitlerowskimi, przeprowadzając ponad 200 akcji bojowych. Godnie zaakcentowały wobec nadchodzących Sowietów dążenie społeczności Ziemi Białostockiej do pełnej niepodległości i suwerenności Polski. I choć wówczas – w 1944 roku trzeba było ustąpić przed obcą siłą idącą ze Wschodu, to dzisiaj spełnił się żołnierski testament partyzantów Armii Krajowej.” (pełna treść listu).

Organizatorami uroczystości upamiętniających 75. rocznicę Akcji Burza jest I Podlaska Brygada Terytorialna.

*** 
Akcję "Burza" podjęły w 1944 r. oddziały Armii Krajowej. Była ona skierowana przeciwko wycofującym się na zachód wojskom niemieckim.  1 lipca "Burza" objęła Okręgi AK Wilno i Nowogródek. Natomiast w samym Okręgu Białostockim akcję podjęto w połowie lipca. Przeprowadzono tu ponad 200 różnego rodzaju działań bojowych z udziałem blisko 7 tysięcy  żołnierzy. Kierował Komendant Okręgu Białystok AK ppłk Władysław Liniarski  "Mścisław".
Jednym z celów akcji było uświadomienie władzom radzieckim, że na wyzwolonych z okupacji niemieckiej terenach Polski w granicach sprzed 1939 gospodarzami są Polacy, uznający władzę Rządu Emigracyjnego, który był jedynym legalnym kontynuatorem struktur władzy państwa polskiego sprzed 1939. 
Akcja Burza była też protestem wobec alianckiego podziału na strefy operacyjne, w myśl którego Polska znajdowała się w radzieckiej strefie operacyjnej i wojska aliantów zachodnich ani oddziały im podporządkowane tu nie operowały,  a także skłonienie ZSRR do uznania w Polsce  władzy Rządu RP na uchodźctwie,  granicy wschodniej sprzed 1939 roku i praw Polski do jej terenów wschodnich, bezprawnie zagarniętych na mocy postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow po agresji ZSRR na Polskę w dniu 17 września 1939.

 

ak
rys historyczny na podst.wikipedia.pl

 

facebook