Dodana: 18 kwiecień 2019 15:19

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2019 15:19

Konferencja w Łańcucie dotycząca trasy via Carpatia

Podpisanie Deklaracji Łańcuckiej III, dokumentu dotyczącego wzmocnienia współpracy w zakresie transportu w Europie Środkowej i Południowej, to jeden z efektów Konferencji „Korzyści dla regionów wynikające z wdrożenia trasy Via Carpatia”. W czwartkowym (17 kwietnia) spotkaniu w Łańcucie województwo podlaskie reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś oraz Juliusz Jakimowicz, z-ca dyrektora Gabinetu Marszałka.

Ilustracja do artykułu DSC_0147.JPG

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Polski, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Deklaracja Łańcucka III przewiduje kontynuację rozwoju trasy Via Carpatia oraz przystąpienia do tej inicjatywy nowych członków. Dokument zakłada także wspieranie rozwoju szlaku Via Carpatia oraz uwzględnianie jej jako priorytetu krajowych polityk transportowych.

Przedstawiciele państw biorących udział w projekcie  w obecności Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka  zadeklarowali również wspieranie wniosku do Komisji Europejskiej, dotyczącego włączenia korytarza Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T.

Ministrowie ds. transportu Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Bułgarii, Republiki Litewskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej, Węgier, wspierani przez ministrów ds. transportu Republiki Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Republiki Turcji i Ukrainy, a także Republiki Czeskiej zwrócili się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o włączenie do sieci bazowej TEN-T korytarza drogowego Via Carpatia podczas zbliżającej się rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Dzisiaj szlak Via Carpatia - częściowo projektowany, częściowo realizowany i zrealizowany - liczy kilka tysięcy kilometrów. Jest to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Integruje systemy transportowe wielu krajów - Litwy, Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji.

- Via Carpatia to projekt szczególnie bliski Polsce. Uważamy Europę Centralną za region przyjaznych i otwartych na siebie nawzajem państw. Chcemy, abyśmy w naszym regionie skupiali się na tym, co nas łączy. Via Carpatia jest właśnie jednym z takich projektów – podkreślił minister Infrastruktury Andrzej  Adamczyk.

W Programie Budowy Dróg  Krajowych na lata 2014 – 2023 zabezpieczone zostały fundusze na całość realizacji polskiego odcinka trasy Via Carpatia, łącznie z odcinkami najtrudniejszymi geologicznie i ekologicznie.

- Via Carpatia obok Via Baltica i Rail Baltica będą motorami rozwoju naszego województwa. Cieszę się, że doceniono znaczenie tej drogi na forum Parlamentu Europejskiego. Włączenie jej do sieci TEN-T. zapewni dofinansowanie ze środków unijnych. Via Carpatia w naszym kraju liczyć będzie ponad 700 km i prowadzić przez 5 województw. Przez nasz region przebiegać będzie najdłuższy odcinek o długości 256 km. Via Carpatia znacznie wzmocni potencjał gospodarczy Województwa Podlaskiego i całej Polski Wschodniej – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Na konferencji odczytano również listy do uczestników od premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

 - Wszyscy podkreślali doniosłość tej chwili. To wspaniałe uczucie być świadkiem takiego historycznego wydarzenia. Śp. Prezydent RP prof. Lech Kaczyński był inicjatorem tego wielkiego projektu. W 2006 roku w Łańcucie 4 kraje podpisały I Deklarację Łańcucką. Teraz, po 13 latach ten projekt obejmuje już 10 państw, a  kolejne kraje deklarują chęć dołączenia do tego grona. To będzie łącznie ponad 100 milionów obywateli,  a znaczenie tej międzynarodowej trasy w końcu doceniono również w strategii rozwoju całej UE – podkreśla wicemarszałek Marek Olbryś.

Konferencja w Łańcucie była również okazją do rozmowy oraz wymiany doświadczeń wicemarszałka Olbrysia z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem oraz innymi samorządowcami z tamtego regionu.

Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Infrastruktury.

facebook