Dodana: 8 listopad 2018 11:17

Zmodyfikowana: 8 listopad 2018 15:45

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego tematem rozmów prezydium WRDS

Członkowie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku zapoznali się we wtorek 6 listopada br. ze stanem aktualizacji strategii województwa oraz omówili projekt stanowiska o kształceniu zawodowym.

Ilustracja do artykułu glowne posiedzenie wrds.JPG

O pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 mówiła zebranym Wioletta Dąbrowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP.

– Pracujemy według harmonogramu przyjętego w czerwcu tego roku przez Sejmik Województwa Podlaskiego. Teraz analizowane i uaktualniane są dane zawarte w diagnozie sytuacji społeczno- gospodarczej województwa – mówiła dyrektor Dąbrowska. – Projekt diagnozy ma być gotowy jeszcze w tym roku i przekazany do konsultacji Podlaskiemu Forum Terytorialnemu. Zachęcam również do udziału w konsultacjach wszystkich członków WRDS – namawiała dyrektor. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego ma być gotowa i przyjęta przez sejmik w IV kwartale roku 2019.

Prezydium WRDS w Białymstoku zarekomendowało również stanowisko WRDS dotyczące rozwoju kształcenia zawodowego w województwie. Ma być ono przyjęte podczas zaplanowanego na 14 listopada br. posiedzenia plenarnego. Stanowisko zostało opracowane na podstawie wniosków, które padły podczas wrześniowego posiedzenia plenarnego w Bielsku Podlaskim. Było ono poświęcone przyszłości podlaskiego rynku pracy i kadr oraz roli szkolnictwa zawodowego w rozwoju regionu.

ik/art

facebook