Dodana: 21 maj 2018 15:28

Zmodyfikowana: 22 maj 2018 09:51

Kolejne umowy na dofinansowanie OSP podpisane

W poniedziałek, 21 maja br. w Sokólskim Ośrodku Kultury marszałek Jerzy Leszczyński i członek zarządu Stefan Krajewski podpisali kolejne umowy na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Tym razem umowy podpisano z czternastoma gminami powiatów monieckiego i sokólskiego. W tym roku samorząd województwa przeznaczył na wsparcie strażaków rekordową kwotę 800 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup m.in. specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i odzieży ochronnej.

Ilustracja do artykułu Umowy OSP Sokółka (34).jpeg

- Choć kwota, którą wygospodarowaliśmy w tegorocznym budżecie województwa jest rekordowa, to zdajemy sobie sprawę, że nie  pokryje wszystkich potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych w Podlaskiem. Dostrzegamy potrzeby i staramy się, aby z roku na rok tych pieniędzy było coraz więcej – mówił Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński. - W naszym województwie OSP działają prężnie i każde środki, czy to samorządowe czy rządowe są potrzebne.
Marszałek podziękował druhnom i druhom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnych społeczności.
- Dziękuję wam za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, ale przede wszystkim wielkie podziękowania kieruję za to, że najczęściej jesteście pierwsi tam, gdzie jest zagrożone życie czy mienie ludzkie – dodał Jerzy Leszczyński

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska dziękując za przyznane dotacje zaznaczyła, że choć kwota jest rekordowa, to jest cały czas wiele potrzeb, na które brakuje pieniędzy.
- Jako lokalni samorządowcy prosimy, aby w przyszłym roku kwota dotacji była jeszcze większa – mówiła burmistrz Sokółki. – Tym niemniej dziękuję w imieniu samorządów i lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych za to wsparcie.

- Każde pieniądze cieszą. Wasze potrzeby z pewnością są większe, ale dzielimy się tym co mamy, w końcu budżet województwa nie jest z gumy – podkreślał Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski – Wykonujecie wielka pracę, robicie to społecznie, nie otrzymując wynagrodzenia, nie oczekując splendorów. A to jak ważne jest dobre funkcjonowanie OSP, mieliśmy okazję przekonać się niedawno, kiedy płonęła Tatarska Jurta w Kruszynianach.

Warto dodać, że kwota przeznaczana na potrzeby OSP jest systematycznie zwiększana. W budżecie województwa na 2016 rok zabezpieczono na ten cel 200 tys. zł. Wsparcie otrzymały wówczas 62 jednostki samorządowe. W ubiegłorocznym budżecie województwa (2017 r.), na taką pomoc zabezpieczono dwukrotność kwoty poprzedniej - 400 tys. zł. - wtedy dotację otrzymało 101 samorządów - wszyscy wnioskujący.

W poniedziałek 21 maja podpisano 14 umów z gminami z powiatów sokólskiego i monieckiego: Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Korycin, Krynki, Krypno, Kuźnica, Mońki, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo, Trzcianne.

 

ak 
fot.Wojciech Oksztol

Czytaj też 800 tys. zł na zakup sprzętu dla podlaskich OSP – podpisanie umów

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook