Dodana: 25 lipiec 2019 09:15

Zmodyfikowana: 25 lipiec 2019 09:15

Gmina Choroszcz. Droga w Porosłach oficjalnie otwarta

Nowa nawierzchnia, wyniesione skrzyżowania z kostki kamiennej, wygodne chodniki dla pieszych, zjazdy na posesje, rowy i przepusty pod zjazdami, a także to, czego nie widać: kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągowa, przebudowana sieć energetyczna i telekomunikacyjna – we wtorek (23.07) została otwarta nowa droga gminna powstała w Porosłach w gminie Choroszcz. W imieniu marszałka województwa Artura Kosickiego w uroczystości uczestniczył Robert Jabłoński, wicedyrektor gabinetu.

Symboliczne przecięcie wstęgi przez kilkunastu uczestników uroczystości.
  • Blisko kilometr inwestycji drogowej w Porosłach kosztował ponad 6,4 mln zł. 
  • Gmina Choroszcz uzyskała na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania: „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w wysokości ponad 2,2 mln zł.
  • Pozostałą część kwoty – ponad 4,1 mln zł pokryła ze środków własnego budżetu.


- Gratuluję pomyślnego zakończenia modernizacji drogi gminnej w Porosłach. Cieszę się, że ta ważna dla mieszkańców inwestycja została wsparta z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Inwestowanie w rozwój infrastruktury transportowej jest nadal jedną z głównych potrzeb naszego regionu. Dlatego każdy tego typu projekt, kończący się sukcesem, powinien być doceniony. - podkreśla marszałek Artur Kosicki w wystosowanym z tej okazji liście gratulacyjnym, odczytanym przez dyrektora Jabłońskiego.

Droga gminna w Porosłach powstawała w dwóch etapach: w 2018 i 2019 roku. Realizacja trzeciego etapu leży po stronie miasta Białystok, jako że droga w Porosłach ma docelowo połączyć się z ulicą Elewatorską w Białymstoku. W przyszłości zarówno gmina Choroszcz, jak i Białystok zyskają nowy przejazd, a mieszkańcy funkcjonalny, omijający drogę krajową S8, łącznik.

- W ręce naszych mieszkańców oddaliśmy kolejną inwestycję drogową – nie ukrywa radości Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński – Nowy odcinek jest profesjonalnie wykonany, a także wyposażony we wszystkie sieci i instalacje oraz udogodnienia, jakie droga w dzisiejszych czasach mieć powinna. Już dziś usprawnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców miejscowości, a w niedalekiej przyszłości – jak tylko powstanie łącznik do ulicy Elewatorskiej – stanie się jednym z ważniejszych przejazdów pomiędzy gminą Choroszcz a miastem Białystok – dodaje.  


źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

oprac.ak, aa

facebook