Dodana: 30 sierpień 2019 11:13

Zmodyfikowana: 30 sierpień 2019 11:18

70 linii autobusowych w Podlaskiem z rządowym wsparciem już w tym roku!

„Podlaskie samorządy uruchomią 70 linii komunikacyjnych o długości 2,6 tys. km; będzie realizowanych ok. 500 tys. tzw. wozokilometrów” – poinformował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W sierpniowym naborze o środki ubiegało się 19 podlaskich samorządów i wszystkie otrzymały dotacje. W czwartek (29.08) podpisano umowy w tej sprawie – ich łączna wartość to 830 tys. zł.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

W ramach podpisanych umów już istniejące kursy autobusowe mają być rozszerzone o nowe miejscowości. Większość połączeń będzie realizować spółka PKS Nova, która jest spółką samorządu województwa podlaskiego. War

Wojewoda podlaski przypomniał, że walka z wykluczeniem społecznym to jeden z priorytetów rządu PiS. „Sprawna komunikacja tworzy też podstawy rozwoju” - dodał.

 

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej trzech miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Fundusz ma przywrócić połączenia autobusowe, które zostały zlikwidowane z powodu deficytu, kiedy przychody z biletów były niższe niż koszty utrzymywania tych linii.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.

Łącznie nasz region na uruchomienie połączeń autobusowych ma do dyspozycji 25 mln zł.

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki
oprac.ak

facebook