Dodana: 22 luty 2021 09:02

Zmodyfikowana: 22 luty 2021 09:04

1000 godzin lotów na BSP FlyEye w WOT

W 2020 r. terytorialsi wykonali blisko 1000 godzin lotów z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) „FlyEye”. Z tej liczby 114 godzin to loty przeprowadzone przez operatorów BSP z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej (1PBOT) im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”- w dzień i w nocy, zarówno w ramach lotów treningowych, jak i w ramach wsparcia kryzysowego oraz współpracy z innymi służbami.

Grupa żołnierzy stoi obok samolotu bezzałogowego.

Szkolenie operatorów BSP jest wieloetapowym procesem. Żołnierze uczestniczyli m.in. w szkoleniu producenta –firmy WB Elektronics oraz w kursach prowadzonych w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Do momentu uzyskania uprawnień loty wykonywali pod okiem instruktorów. Podlascy terytorialsi pierwsze samodzielne loty wykonali 5 lutego 2020 r. na lotnisku Krywlany.

Już w następnym miesiącu żołnierze rozpoczęli loty na rzecz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, których celem była ochrona granicy państwowej w ramach operacji "Odporna Wiosna”.

Dane „z powietrza” były też kluczowe podczas akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym z uwagi na powierzchnię objętą pożarem (ponad 5 000 hektarów). To właśnie operatorzy BSP z 1. Podlaskiej Brygady byli pierwszymi żołnierzami WOT, którzy wzięli udział w tej największej po 1992 r. akcji gaśniczej w Polsce. Obraz z kamery bezzałogowca pozwalał na ustalenie bieżącej sytuacji, określanie terenów objętych pożarem, kierunków jego rozprzestrzeniania się oraz ocenę skuteczności działań gaśniczych.

Terytorialsi nawiązali współpracę także z dyrekcjami pozostałych parków narodowych w Podlaskiem. Przełożyło się to na loty nad parkami białowieskim i narwiańskim w celu monitoringu zagrożenia pożarowego.

Operatorzy BSP z 1PBOT, pierwsi w WOT, zadebiutowali na międzynarodowych ćwiczeniach z wojskami sojuszniczymi (Bull Run -20 w czerwcu oraz Masurian Lightninig we wrześniu). W ich trakcie realizowali loty treningowe (dozorowanie terenu) oraz loty na zastosowanie bojowe (wyszukiwanie i śledzenie obiektów). Współdziałanie z Amerykanami i Brytyjczykami było też okazją do wymiany doświadczeń oraz porównania wykorzystywanego sprzętu oraz procedur jego użycia.

Grupa Rozpoznania Obrazowego, w której służbę pełnią operatorzy systemu „FlyEye", jest w gotowości do monitorowania sytuacji hydrologicznej. W tym celu, za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, nawiązany został kontakt z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

FlyEye to BSP bliskiego zasięgu klasy mini, zaprojektowany do prowadzenia powietrznych działań obserwacyjnych, trudnych, bądź niemożliwych do zrealizowania przy pomocy innych środków rozpoznania. „Sercem” bezzałogowca jest głowica z kamerą światła dziennego i termowizyjną, która umożliwia prowadzenie działań również w nocy.

źródło/fot.: 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
oprac. Władysław Tokarski

facebook