Dodana: 27 maj 2020 10:17

Zmodyfikowana: 27 maj 2020 10:17

Zgłoś się do 16. ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa”

Tematem konkursu jest Podlasie, z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć w nim udział wszyscy - zarówno z województwa podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy. Prace konkursowe należy zgłaszać do 15 października br.

Ilustracja do artykułu plakat podlasie 2020 wybrany.jpg

Fotografie ocenia jury powołane spośród fotografików, lub artystów województwa podlaskiego. W poprzednich edycjach w jury zasiadali m.in. śp. Wiktor Wołkow, Jan i Bożena Walencik, Tomasz Kłosowski, śp. Marek Dolecki, Robert Nofikow, Tadeusz Żaczek, Paweł Grześ, Jarosław Chyra, Michał Kość i inni.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa planowana jest na XII 2020 r. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez około rok, ponieważ stanowi doskonałe dopełnienie wystaw etnograficznych. Później zaś „wędruje” po Podlasiu, m.in. prezentowana jest  w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Narewce, Kleszczelach, Białowieży. Wystawa prezentowana była również w Brześciu oraz w Grodnie na Białorusi.

Celem konkursu jest:

  1. a) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Podlasie, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca, oraz tradycję i kulturę,
  2. b) wszechstronna prezentacja Podlasia w formie artystycznej dokumentacji, jej gromadzenie i archiwizowanie,
  3. c) pobudzenie do aktywności twórczej młodzieży, jak i starszych
  4. d) promocja Podlasia

Prace konkursowe należy dostarczać w formie odbitek fotograficznych w formacie A3 lub zbliżonym wraz ze zdjęciami w formie elektronicznej (jpg, tif) na CD/DVD lub wysłać zdjęcia w  wersji elektronicznej na adres kontakt@muzeumbialoruskie.pl (wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia w formie skanu). Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. Do wypełnienia także formularz zgłoszeniowy, dostępny wraz z regulaminem w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej: www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl, www.hajnowka.pl .

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza Miasta Hajnówka. Organizatorem jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka.

 

źródło: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
oprac. Aneta Kursa

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook