Dodana: 15 maj 2019 11:51

Zmodyfikowana: 15 maj 2019 11:54

W niedzielę rozpoczyna się kolejna edycja Wampiriady

Akcja honorowego oddawania krwi, organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa rozpoczyna się 19 maja i potrwa do 7 czerwca. Zbiórka krwi będzie prowadzona w większości białostockich uczelni i na Rynku Kościuszki.

Ilustracja do artykułu Wampiriada (4).jpg

W Białymstoku „Wampiriada” swoim zasięgiem obejmie większość białostockich uczelni - Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnikę Białostocką, Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Policealna Szkoła Województwa Podlaskiego, Wyższą Szkołę Ekonomiczną, Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania). „Wampiry” pojawią się również na Rynku Kościuszki w Białymstoku.

 

Akcja „Wampiriada” po raz pierwszy odbyła się w 1999r. Była to odpowiedź na problem braku krwi w Polsce. Studenci postanowili zareagować, organizując zbiórki krwi pod nazwą „Wampiriada”. Akcja honorowego oddawania krwi, organizowana jest przez Niezależne Zrzeszenie Studentów przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

 „Wampiriada” to zbiórki krwi organizowane równolegle w miastach biorących udział w akcji.
W poszczególnych regionach Polski zbiórki trwają od jednego do kilkunastu dni. W porozumieniu z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizowane są ekipy wyjazdowe, które w ramach „Wampiriady” prowadzą pobór krwi. Odbywają się one z wykorzystaniem mobilnych punktów krwi, czyli tzw. krwiobusów, bądź z wykorzystaniem sal zajęciowych udostępnionych przez władze uczelni. Akcjom tym towarzyszą również dodatkowe  atrakcje, które stanowią nieodłączny element promocji inicjatywy.

Wydarzenie jest objęte patronatem Wrót Podlasia

 

mat.org.
oprac.ak

facebook