Dodana: 2 sierpień 2019 13:28

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2019 13:28

„Sztuka bez granic” – sierpień pod znakiem etnodesignu

W najbliższy weekend (3-4.08) Muzeum Podlaskie w Białymstoku organizuje trzecie spotkanie w ramach projektu „Sztuka bez granic”. Jego uczestnikami są dzieci i młodzież z utrudnionym dostępem do kultury, zwłaszcza kultury polskiej: uczniowie z Grodna uczący się języka polskiego, a także dzieci z Białegostoku. Jesienią do projektu dołączą także młodzi pacjenci Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

Kolaż- fotografia domu naklejona na wydzierankę obrazująca niebo. Biało zielone tło.II weekend projektu ilustracja do bajki.jpg

W sobotę, 3 sierpnia zaplanowano wyjazd do Ziołowego Zakątka i do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, w którym dzieci poznają tradycyjne wzory regionalnej sztuki ludowej na przykładzie tkaniny dwuosnowowej, zdobnictwa drewnianego domów oraz malarstwa ściennego. Swoje inspiracje z wyjazdu dzieci będą mogły wykorzystać podczas niedzielnych warsztatów z designu opartego na lokalnej kulturze ludowej.

W ramach pierwszej fazy projektu „Sztuka bez granic” realizowane są kilkumiesięczne interdyscyplinarne warsztaty z zakresu sztuk pięknych i nowych mediów wsparte wyjazdami terenowymi. Prace i zajęcia z dziećmi inspirowane są zbiorami Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Uczestnicy biorą udział w serii warsztatów: rzeźbiarskich, literackich, malarskich, designerskich, introligatorskich, teatralnych, warsztatach z digitalizacji w Muzealnej Pracowni Digitalizacji, warsztatach fotograficznych inspirowanych lokalną architekturą drewnianą oraz wielokulturowością regionu, warsztatach z autoprezentacji i spacerach edukacyjnych po Białymstoku. W ciągu kilku weekendów odbywają się także wyjazdy krajoznawcze po naszym województwie.

Druga część projektu będzie polegała na przygotowaniu wydawnictwa edukacyjnego, jesiennej wystawy plenerowej oraz na otwarciu w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego ekspozycji złożonej z prac uczestników, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Projekt zakończy się przeprowadzeniem warsztatów artystyczno-terapeutycznych
w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w okresie od października do grudnia, przygotowanych na podstawie utworzonej podczas projektu koncepcji zajęć oraz wydanej specjalnie publikacji.

Wszystkie działania są realizowane przez doświadczonych artystów, animatorów i muzealników związanych z Podlasiem.

Czwarte spotkanie dzieci z Polski i Białorusi odbędzie się w weekend 7-8 września.

Rekrutacja do projektu została zakończona, a uczestnicy pracują w stałych grupach w przeciągu kilku miesięcy regularnych spotkań.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

mat.org.

 

facebook