Dodana: 20 luty 2020 08:58

Zmodyfikowana: 20 luty 2020 08:58

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin 2020 - inauguracja obchodów w województwie podlaskim

Zdrowe rośliny, zdrowi ludzie – to motto przewodnie wydarzeń w ramach Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin 2020. Uroczysta inauguracja odbędzie się 20 lutego w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, będącego jednocześnie jego współorganizatorem.

Ilustracja do artykułu plakat m.jpg

Podczas festiwalowych dni przez cały 2020 rok odbędzie się ponad 100 wydarzeń skierowanych do mieszkańców województwa podlaskiego - w tym dzieci, uczniów szkół rolniczych, studentów, nauczycieli i osób starszych. W załączeniu na dole strony szczegółowe kalendarium.

W uroczystości 20 lutego wezmą udział m.in. przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, jednostek podległych MRiRW, uczelni, szkół średnich o profilu rolniczym, pszczelarzy i firm działających w obszarze szeroko pojętej ochrony zdrowia roślin. Wykłady inauguracyjne „Dylematy i wyzwania zdrowia roślin” i ,,Rola i zadania PIORiN” wygłoszą prof. dr hab. Bożena Łozowicka oraz Andrzej Stanisław Zaman.

Ta cenna inicjatywa została podjęta przez prof. dr hab. Bożenę Łozowicką – Kierownika Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku oraz Andrzeja Stanisława Zamana – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku wraz z pracownikami obydwu instytucji, w związku z ogłoszonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

Impreza objęta jest patronatem medialnym  Wrót Podlasia.

 

Program uroczystości:

 1. Powitanie zaproszonych gości.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Wykłady inauguracyjne – przedstawicieli Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Białymstoku i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.
 4. Ogłoszenie Konkursu Kulinarnego ,,Regionalne Specjały Roślinne”.
 5. Występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie.
 6. Wystąpienie zaproszonego gościa.
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu Kulinarnego – wręczenie nagród zwycięzcom.
 8. Wystąpienie przedstawiciela Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie.
 9. Wystąpienie przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
 10. Ogłoszenie Konkursu Fotograficznego.
 11. Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jasionówki.


źródło: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy/oprac.aa

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook