Dodana: 20 listopad 2014 10:03

Zmodyfikowana: 20 listopad 2014 10:03

Wsparcie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy

O wspólnych działaniach instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz pracodawców na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością na rynku pracy rozmawiano w Białymstoku podczas konferencji „Postaw na pracę – Współpraca międzysektorowa na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością”.

W środę, 19 listopada 2014 r., w Białymstoku odbyły się Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz konferencja „Postaw na pracę – Współpraca międzysektorowa na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością”.

Podczas targów osoby niepełnosprawne mogły zapoznać się z ofertami pracy, spotkać się z pracodawcami, doradcą zawodowym lub prawnikiem. Chętni uzyskali również możliwość zapisania się na bezpłatne szkolenia, warsztaty czy seminaria. Miasto Białystok dofinansowało środowe Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Uczestnicy konferencji wysłuchali kilku wystąpień o możliwych działaniach na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. O współpracy międzysektorowej w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnością opowiedziała Małgorzata Paszko z Klubu Kobiet Biznesu, a o społecznej odpowiedzialności instytucji publicznych – Barbara Suszczyńska z Urzędu Miejskiego. Z kolei wykład o współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a organizacjami pozarządowymi wygłosiła Dorota Bujnowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Rozmawiano także o dobrych praktykach współpracy międzysektorowej przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Fundacji Aktywizacja, Stowarzyszania „My dla Innych”, Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, samorządu, urzędów pracy, pracodawców oraz organizacji pozarządowych.
W październiku 2014 r. prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które wspólnie z Miastem realizują projekty aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy.

facebook