Dodana: 2 wrzesień 2014 10:31

Zmodyfikowana: 2 wrzesień 2014 10:31

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa ”

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków fotografowania i Podlasia do wzięcia udziału w X edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa”. Prace konkursowe należy przesyłać do 30 września 2014 r.

Tematem konkursu jest PODLASIE, z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni zarówno z Województwa Podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.

Prace konkursowe należy dostarczyć w formie odbitek fotograficznych w formacie preferowanym A3 (30 x42 cm), a minimalnym A4 (20x30 cm). Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. Do wypełnienia także formularz zgłoszeniowy, dostępny wraz z regulaminem w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej: www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl.

Fotografie oceniać będzie jury powołane spośród fotografików, lub artystów Województwa Podlaskiego. W poprzednich edycjach w jury zasiadali m.in. śp. Wiktor Wołkow, Jan i Bożena Walencik, Tomasz Kłosowski, Marek Dolecki, Robert Nofikow, Tadeusz Żaczek, Paweł Grześ, Jarosław Chyra i inni. Wystawa pokonkursowa oraz ogłoszenie wyników planowane jest na XI-XII 2014 r. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce, co najmniej pół roku, bowiem stanowi ona ciekawe i wartościowe dopełnienie muzealnych wystaw pokazujących bogactwo kulturowe Podlasia.

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Hajnówka Jerzego Siraka.

Organizator:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

Ul. 3 Maja 42

17-200 Hajnówka           

tel.: (85) 682 30 16, (85) 682 28 89

email: konatkt@muzeumbialoruskie.pl  

http://muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Hajnówka oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach realizacji zadania pn. „Przygraniczny Alians Etniczny”.

Patronat: www.hajnowka.pl , www.wrotapodlasia.pl , www.infopodlaskie.pl , www.radio.bialystok.pl , http://www.tvp.pl/bialystok , www.nigdywiecej.org

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook