Dodana: 15 luty 2022 13:04

Zmodyfikowana: 15 luty 2022 13:04

Uroczystości związane z 80. rocznicą powstania Armii Krajowej

Był to największy ruch oporu w Europie. Jednoczył polskie społeczeństwo w celu odzyskania upragnionej wolności. W poniedziałek, 14 lutego, w stolicy województwa podlaskiego uczczono 80. rocznicę powstania Armii Krajowej (AK). W uroczystościach uczestniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Kllka osób, w tym marszałek Kosicki, w trakcie składania wieńca.

Obchody rozpoczęło złożenie kwiatów w miejscach pamięci, przed: pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Kilińskiego, tablicą umieszczoną na budynku kina Ton na Rynku Kościuszki, a także tablicą upamiętniającą gen. bryg. Władysława Liniarskiego przy ulicy jego imienia. Dodatkowo, na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, została otwarta wystawa poświęcona AK oraz gen. bryg. Władysławowi Liniarskiemu „Mścisławowi”.

– To była najsilniejsza organizacja, która walczyła z okupantem. To byli ludzie, którzy stanęli do walki o to, żebyśmy żyli w wolnym i niepodległym kraju – mówił Artur Kosicki. – Okres działalności Armii Krajowej jest wspaniałym rozdziałem w polskiej historii, z którego jesteśmy dumni. Naszą przyszłość powinniśmy budować opierając się o wartości, jakimi kierowali się żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego.

Obudzić ducha w narodzie

Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 r. na rozkaz Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego.

– Było to przekształcenie struktur już istniejących, które powstały w czasie kampanii wrześniowej – Związku Walki Zbrojnej – w szerszą organizację, ogólnonarodową armię, która miała zajmować się samoobroną, przygotowywać naród do powstania – opowiadał uczestniczący w uroczystościach Piotr Kardela, dyrektor białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).

Jak dodał wojewoda Bohdan Paszkowski, „chodziło o zjednoczenie wszystkich organizacji zbrojnych”.

Jerzy Antoni Rybnik – syn Niezłomnego Żołnierza, AK-owca, ppłk. Aleksandra Rybnika ps. „Dziki” przyznał z kolei, że bycie potomkiem bohatera ukształtowało jego przekonania.

– Ważne jest to, że społeczeństwo polskie kultywuje tę pamięć, że ojciec jest takim przykładem właściwej postawy. Oddał życie za ojczyznę suwerenną i niepodległą, i ta pamięć mu się po prostu należy – podkreślał. – To jest rzecz dziś najważniejsza, bo tylko w ojczyźnie wolnej można realizować swoje polskie sprawy. Jestem dumny, że miałem takiego ojca.

Tablica upamiętniająca Aleksandra Rybnika.

Bohaterska łączniczka

Bohaterów AK upamiętniono także na skwerze przed białostockimi „Spodkami”. Marszałek Artur Kosicki oraz Barbara Bojaryn-Kazberuk – dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury (PIK) złożyli kwiaty przed tablicą poświęconą Jadwidze Dziekońskiej ps. „Jadzia”, łączniczce AK, która zginęła tragicznie zastrzelona w 1943 r. przez Niemców.

– To jest wzór do naśladowania także dzisiaj dla młodych ludzi, którzy szukają często wartości gdzieś poza tymi wartościami, które są uniwersalne. Warto pamiętać o takich osobach, nie tylko przy okazji rocznicy powstania Armii Krajowej – podkreślała dyrektor PIK.

Obchodów 80. rocznicy powstania AK dopełni wieczorne podświetlenie narodowymi barwami gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, instytucji podległej samorządowi województwa.

W poniedziałkowych uroczystościach  zorganizowanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewodę Podlaskiego, Instytut Pamięci Narodowej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – udział wzięli m.in.: reprezentanci służb mundurowych i duchowieństwa, harcerze, przedstawiciele środowisk patriotycznych. 

Pomnik poświęcony żołnierzom Armii Krajowej.

***

14 lutego 1942 r., na rozkaz Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego, istniejący dotychczas Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) – zbrojne struktury Polskiego Państwa Podziemnego, został przemianowany na Armię Krajową (AK). Jej powstanie przyczyniło się do stworzenia jednolitej struktury wojskowej w okupowanym kraju, będącej reprezentantem prawowitego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Armii Krajowej podporządkowały się bowiem inne organizacje konspiracyjne walczące o niepodległość Polski. Dzięki temu szeregi polskiego ruchu oporu zyskały na liczebności, a jego działania nabrały mocy i intensywności. Walka oddziałów Armii Krajowej z okupantem stanowiła ważny wkład w działania zbrojne aliantów przeciwko III Rzeszy. Szczegóły można znaleźć w artykule pt.: 80. rocznica utworzenia Armii Krajowej.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook