Dodana: 21 marzec 2022 11:20

Zmodyfikowana: 21 marzec 2022 11:20

Spotkanie informacyjne dotyczące rynku francuskiego

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu z województwa podlaskiego. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP) zaprasza na spotkanie we wtorek, 22 marca.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Zainteresowani rynkiem francuskim będą mogli pozyskać wiedzę na temat:

 • różnic i podobieństw kulturowymi pomiędzy Polską a Francją;
 • komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz korespondencji biznesowej;
 • specyfiki rynku francuskiego (barier wejścia, kanałów dystrybucji, wymagań klientów);
 • etykiety w biznesie, w tym negocjacji i przebiegu spotkania biznesowego.

Spotkanie poprowadzi Nicolas Levi (MBA ESSEC-SGGW), urodzony w Paryżu doktor nauk społecznych. Wieloletni analityk inwestycyjny. Doradca gospodarczy dla francuskich podmiotów inwestujących w Polsce od 2008 r. Od 2016 r. zewnętrzny konsultant gospodarczy dla Korea Institute for International Economic Policy. Wykładowca na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Spotkanie odbędzie się w UMWP w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1 w sali nr 115. Rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa do 14.30.

Kontakt:

Anna Otapowicz: anna.otapowicz@wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 987
Karolina Cruz Rodriguez: karolina.cruz@wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 653

Organizacja spotkania i warunki uczestnictwa:

 1. Organizatorem spotkania jest Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 2. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r., w godzinach: 10:00-14:30, w budynku UMWP, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, w sali nr 115.
 3. Przewiduje się udział 30 osób.
 4. W spotkaniu może uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa lub instytucji otoczenia biznesu z siedzibą w województwie podlaskim.
 5. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej investinpodlaskie.pl.
 6. Osoby, które dokonały zgłoszenia, otrzymają e-mailowe potwierdzenie uczestnictwa.
 7. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 marca 2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.
 8. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych drogą elektroniczną.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu Organizator prosi o przesłanie mailem informacji o rezygnacji na podane niżej adresy.
 10. Spotkanie ma charakter otwarty i jest bezpłatne.
 11. Przetwarzanie danych osobowych oraz danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, związanym z koniecznością dokumentowania organizacji przedsięwzięcia. 

 

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
oprac.: Paulina Tołcz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook