Dodana: 9 maj 2022 11:46

Zmodyfikowana: 17 maj 2022 09:16

Seminarium biznesowe w Londynie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w podlaskim seminarium biznesowym.

teczka z długopisami

Seminarium odbędzie się 15 czerwca w Londynie, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do stolicy Wielkiej Brytanii, zaplanowanego na 13-17 czerwca.

Celem wydarzenia jest:

  • promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynku Wielkiej Brytanii,
  • wsparcie podlaskich przedsiębiorców,
  • nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

Podlaskie seminarium biznesowe skierowane jest do przedsiębiorców z branży spożywczej oraz wyposażenia wnętrz, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego przez minimum 12 miesięcy.

Wyjazd współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Wsparcie obejmuje:

  • koszt przelotu na trasie Warszawa – Londyn – Warszawa,
  • koszty zakwaterowania ze śniadaniami,
  • przejazdy lokalne w Londynie zgodnie z programem wydarzenia[1],
  • koszty ubezpieczenia,
  • udział w podlaskim seminarium biznesowym w dniu 15 czerwca 2022 r.,
  • lunch i kolację biznesową w dniu seminarium (15 czerwca 2022 r.),
  • koszty organizacji indywidualnych spotkań match-makingowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Udział w podlaskim seminarium biznesowym w Londynie jest objęty pomocą de minimis.

Pomoc de minimis zostanie udzielona przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Liczba przedsiębiorców objętych wsparciem: 8

Rozpoczęcie rekrutacji: 9 maja, godz. 8.

Zakończenie rekrutacji: 18 maja, godz. 23:59.

Warunki zgłoszenia:
Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Invest In Podlaskie.

 

Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją uczestników odpowiada Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 16, 15-089 Białystok:

Karolina Cruz Rodriguez, tel. 85 66 54 653, e-mail: karolina.cruz@wrotapodlasia.pl
Anna Otapowicz, tel. 85 66 54 987, e-mail: anna.otapowicz@wrotapodlasia.pl
Agnieszka Wirkowska-Godlewska, tel. 85 66 54 987, e-mail: agnieszka.wirkowska@wrotapodlasia.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Invest In Podlaskie.

źródło: UMWP
red., fot.: Paulina Dulewicz

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook