Dodana: 21 czerwiec 2022 15:42

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2022 14:32

Ponad 1,6 mln zł na dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przyznawane przez zarząd województwa, otrzymały cztery podlaskie samorządy: miasta Białystok i Łomża oraz powiaty kolneński i sejneński. We wtorek, 21 czerwca, marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałek Marek Olbryś podpisali umowy z beneficjentami.

Członkowie zarządu oraz beneficjenci

– Te działania są bardzo ważne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki tego typu inwestycjom osoby te będą mogły korzystać z obiektów sportowych i kulturalnych, zyskają lepszy dostęp do edukacji – mówił podczas wtorkowej konferencji marszałek Artur Kosicki. –  W imieniu zarządu województwa deklaruję, że otwarcie podchodzimy do inicjatyw, które mają na celu zwiększenie dostępności i wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Jak ważne jest likwidowanie barier, na które napotykają się osoby z niepełnosprawnościami, mówił też Marek Olbryś:

– Musimy inwestować w tego typu placówki, aby osoby niepełnosprawne miały taki sam dostęp do  oświaty, sportu czy kultury, jak osoby bez ograniczeń. Musimy ułatwiać im życie, aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał – podkreślił.

Przyznane pieniądze pozwolą dofinansować prace budowlane zwiększające dostępność w czterech obiektach użyteczności publicznej. I tak, Miasto Łomża otrzymało blisko 648 tys. zł. Pieniądze uzupełnią budżet projektu budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży.

– To niezwykle ważna i potrzebna inwestycja dla naszego lokalnego społeczeństwa, dzięki której podniesiemy komfort użytkowania sali uczniom z niepełnosprawnościami oraz innym osobom, które będą chciały z niej korzystać. Jako samorząd miasta jesteśmy bardzo wyczuleni na problemy osób z niepełnosprawnościami. Nowe inwestycje konsultujemy z Radą ds. Osób z Niepełnosprawnościami, która działa w naszym mieście od kilku lat – mówił Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.

Z kolei Miasto Białystok, otrzymaną dotację – 648 tys. zł – przeznaczy na realizowany projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 46  w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 38. W jego ramach powstaną pomieszczenia dydaktyczne, sale gimnastyczne z zapleczem. Projekt obejmuje też budowę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz parkingu. Dotacja z PFRON-u zostanie przeznaczona na stworzenie zaplecza rehabilitacyjnego.

Jak podkreślił Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta Miasta Białegostoku, inwestycja, której zakończenie planowane jest na koniec sierpnia br. będzie miała znaczący wpływ na wyrównanie szans dzieci z niepełnosprawnościami.

Powiatowi Sejneńskiemu na realizację II etapu budowy budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach Zarząd Województwa Podlaskiego przekazał blisko 152 tys. zł. Dokumenty na to przedsięwzięcie podpisał starosta sejneński Maciej Tomasz Plesiewicz wraz z wicestarostą Antonim Budzisem.

– To wsparcie jest znaczące. Dzięki tym funduszom jeszcze w tym roku sfinalizujemy budowę Środowiskowego Domu Samopomocy i uruchomimy go oficjalnie po okresie wakacyjnym – mówił Maciej Tomasz Plesiewicz.

Pieniądze – prawie 166 tys. zł – na poprawę dostępności budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie otrzymał Powiat Kolneński. Umowę na realizację tej inwestycji podpisali: starosta Tadeusz Klama wraz z wicestarostą Karolem Pieloszczykiem. Dotacja pozwoli zbudować w obiekcie windę.

– Chcemy przez budowę tej windy zmniejszyć bariery dla uczniów szkoły – mówił starosta dziękując zarządowi za przyznaną dotację.

PFRON od ponad trzydziestu lat wspiera rehabilitację osób niepełnosprawnych poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego, likwidację barier oraz wsparcie ich zatrudnienia.

tekst: Paulina Dulewicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook