Dodana: 26 czerwiec 2020 10:13

Zmodyfikowana: 16 październik 2020 09:22

Lepsza dostępność budynków i transport door-to-door dla osób z niepełnosprawnościami - konkurs grantowy

Trwa konkurs grantowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, służący realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” (Działanie 2.8 PO WER). Wnioski można składać do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00.

Zdjęcie parkingu osiedlowego z wyznaczonymi dwoma miejscami dla pojazdów osoby niepełnosprawnej.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego:

  • gmin,
  • związków i porozumień gmin,
  • powiatów,
  • związków i porozumień powiatów.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, na obowiązującym formularzu - link do Generatora Wniosków.

Regulamin wraz z załącznikami - link do strony ogłoszenia o konkursie grantowym.

źródło: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oprac. Anna Augustynowicz
fot. archiwum

facebook