Dodana: 15 czerwiec 2021 06:04

Zmodyfikowana: 15 czerwiec 2021 06:04

„Dać to, czego naprawdę potrzeba”, czyli jak pomóc potrzebującym mieszkańcom wsi

To jedyny taki projekt w Polsce i jeden z siedmiu w Europie. Jego misją jest wprowadzenie na terenach wiejskich innowacyjnego modelu opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie ich opiekunów. O szczegółach przedsięwzięcia mówili w czwartek (10.06) prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza dr Paweł Grabowski, marszałek Artur Kosicki i Iwona Zaborowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWP).

Marszałek Artur Kosicki trzyma mikrofon. Przemawia.

Inicjatorem projektu jest Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, a partnerami: Samorząd Województwa Podlaskiego, reprezentowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej (ROPS), Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) i Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN). Ich wspólny projekt „Dać to, czego naprawdę potrzeba” jako jedyny w Polsce i jeden z siedmiu w Europie otrzymał ponad 710 tys. euro dofinansowania (całkowita wartość projektu to 890 tys. euro).  

- Jestem dumny, że samorząd województwa może uczestniczyć w projekcie, którego celem jest pomoc nieuleczalnie chorym, niesamodzielnym mieszkańcom wsi, czyli osobom, którym ze względu na miejsce zamieszkania trudno jest otrzymać profesjonalną opiekę medyczną - mówił marszałek Artur Kosicki – Mam nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu pozwolą na przygotowanie rozwiązań uzupełniających opiekę oferowaną przez służbę zdrowia.

Pilotaż w gminach Narew, Narewka, Zabłudów, Michałowo, Gródek

- To projekt, dzięki któremu pokażemy naszą aktywność na terenach wiejskich. Działamy od lat na terenach gmin Michałowo, Narewka, Gródek, Zabłudów, Narew i widzimy, że ten rodzaj wsparcia, którym państwo obejmuje ludzi nieuleczalnie chorych na wsi, jest niewystarczający. Dlatego proponujemy zupełnie nowy model opieki – mówił dr Paweł Grabowski.

Innowacja polega na stworzeniu sieci osób i organizacji pomagających na wielu poziomach – od pomocy sąsiedzkiej i grup nieformalnych, po instytucje sektora publicznego i organizacje społeczne.  Kluczowym elementem jest funkcja koordynatora opieki osób zależnych. Będzie to swego rodzaju „ogniwo” spajające potrzeby pacjentów z działaniami sieci.
Mechanizm ten ma zaspokajać realne potrzeby zdrowotne oraz dawać możliwość elastycznego dopasowania opieki do potrzeb podopiecznych. Jak zapewnia dr Paweł Grabowski, ten model jest na tyle uniwersalny, że będzie można go łatwo powielić w innych częściach obszarów wiejskich naszego województwa, a także całej Polski i Europy.
Na razie, do 2023 r. proponowany system opieki będzie testowany przez personel medyczny, ekspertów i wspierany przez badania naukowe na terenach gmin Narew, Narewka, Zabłudów, Michałowo, Gródek.

Podwójna inauguracja

Projekt „Dać to, czego naprawdę potrzeba” już raz został zainaugurowany. Było to w październiku ubiegłego roku.

- Ze względu na pandemię musieliśmy nasze działania zawiesić na kilka miesięcy. Nie mogliśmy narażać naszych podopiecznych na niebezpieczeństwo – mówiła Iwona Zaborowska.

Jak informowali inicjatorzy przedsięwzięcia, opracowywanie nowych rozwiązań długoterminowej opieki nad ludźmi starszymi i nieuleczalnie chorymi na terenach wielkich jest koniecznością - problemy starych i przewlekle chorych mieszkańców obszarów wiejskich są problemem nie tylko w Polsce, ale też w większości państw europejskich, gdzie obszary wiejskie to około 77 proc. powierzchni krajów i zamieszkuje je połowa ludności Unii Europejskiej.


W konferencji inaugurującej projekt uczestniczył online m.in. zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz. List gratulacyjny do autorów i partnerów projektu skierowała też Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 
Aneta Kursa
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Piotr Babulewicz

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook