Dodana: 12 wrzesień 2021 19:14

Zmodyfikowana: 12 wrzesień 2021 19:14

Blisko 9 mln zł na pomoc i opiekę dla potrzebujących

Seniorzy, rodziny zastępcze, osoby z niepełnosprawnościami z regionu zyskają lepszą opiekę. Zarząd województwa na posiedzeniu w piątek, 10 września, przyznał dofinansowanie z funduszy europejskich na rozwój usług opiekuńczych.
Kwota 9 mln zł na niebieskim tel

- Jako zarząd województwa wspieramy osoby, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dostrzegamy ich potrzeby, ich oczekiwania i reagujemy. Myślę, że przyznana dziś pomoc finansowa ułatwi codzienne funkcjonowanie wielu osobom - stwierdził marszałek Artur Kosicki.

Powiat sokólski otrzyma 5,9 mln zł na wsparcie pięciu rodzin zastępczych oraz na utworzenie czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych (typu rodzinnego) dla 32 dzieci. W ramach tego projektu przeszkoli również kandydatów na rodziny zastępcze. Wartość przedsięwzięcia sięga 7 mln zł.

Z kolei Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe zadba o osoby starsze z gmin Sokoły oraz Kobylin-Borzymy. Zaadaptuje pomieszczenia Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach i utworzy w nich Sokolski Klub Seniora. W nim 40 starszych osób będzie mogło aktywnie spędzać czas, a także uczestniczyć w wyjazdach do kin, teatrów czy opery lub w wycieczkach krajoznawczych. Seniorzy zostaną objęci również specjalistycznym wsparciem psychologa, socjoterapeuty, prawnika. Koszt tego projektu wynosi 689 tys. zł, a dotacja pokryje 655 tys. zł.

Miasto Zambrów również zaopiekuje się seniorami. Utworzy i poprowadzi dla nich klub seniora. Z tej oferty skorzysta 30 osób. Podobnie jak w sokolskim klubie, będą dla nich organizowane zajęcia, warsztaty, wyjazdy. Realizacja projektu będzie kosztować 769 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 730 tys. zł.

Natomiast gmina Mielnik dotację w wysokości 1,5 mln zł przeznaczy na rozwój usług opiekuńczych i asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy. Koszt tego przedsięwzięcia przekracza 1,6 mln zł.

Barbara Likowska-Matys
red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

facebook