Dodana: 28 grudzień 2021 09:48

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2021 09:55

Konkurs na hasło programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego!

Tylko do środy, 29 grudnia, można przesyłać propozycję hasła. Ma ono nawiązywać do głównych celów nowego programu i jego wpływu na rozwój regionu. Do wygrania 1,5 tys. zł!

Napis o treści "stwórz hasło Programu Fundusze Unijne dla Podlaskiego" z wpisaną nagrodą na niebieskim tle. Z prawej tło o wielu kolorach

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 to nowa nazwa dotychczasowego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Prosty i trafny przekaz

Praca konkursowa powinna mieć formę hasła, motta, myśli przewodniej, czyli zwięzłego jednego zdania lub dwóch, maksymalnie do 200 znaków ze spacjami. Musi nawiązywać do programu, jego celów oraz wpływu na rozwój województwa podlaskiego. Kapituła konkursu weźmie pod uwagę kreatywność, atrakcyjność, prosty przekaz i pozytywny wydźwięk.

Zgłoszenia do 29 grudnia

Inicjatywa przeznaczona jest dla mieszkańców Podlaskiego (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego). Wystarczy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami, a następnie skan wypełnionych i podpisanych dokumentów (dostępnych na dole strony) przesłać do 29 grudnia 2021 r. na adres e-mail: rpowp@wrotapodlasia.pl.

Atrakcyjne nagrody

Organizator, czyli Województwo Podlaskie, wyłoni jednego zwycięzcę konkursu, który otrzyma nagrodę finansową o wartości 1,5 tys. zł. W zależności od atrakcyjności przesłanych prac przewidziane są także dwa wyróżnienia – ich autorzy otrzymają po 750 zł.

Laureaci mogą zostać zaproszeni do udziału oraz wypowiedzi podczas spotkania inaugurującego program, które planowane jest w 2022 r.

W przypadku pytań i uwag można kontaktować się z pracownikami Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, tel.: 85 66 54 944, 85 66 54 480, e-mail: rpowp@wrotapodlasia.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!


oprac.: Anna Augustynowicz
red.: Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook