Dodana: 16 czerwiec 2020 10:00

Zmodyfikowana: 16 czerwiec 2020 10:00

Obsługa klientów w UMWP

W związku ze wznowieniem bezpośredniej obsługi interesantów w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP) w Białymstoku, od poniedziałku (25.05) zostały wprowadzone nowe zasady obsługi klientów przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych.

Ilustracja do artykułu 100757104_2721657698073738_810211744638042112_n.jpg

 

Od 25 maja 2020 r. wznowiona została obłsuga interesantów w siedzibach UMWP w Białymstoku: przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, przy ul. Poleskiej 89 i przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 przy zachowaniu odpowiednich zasad i wymogów sanitarnych. Kontakt klientów z urzędnikami możliwy jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub lub mailowym i wyznaczeniu daty oraz godziny przyjęcia. Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności pracują również urzędnicy w siedzibach przy ul. gen. Pattona 8 oraz przy ul. Św. Rocha 13.

 

W każdej z siedzib UMWP tuż przy wejściu do budynku, w holu głównym, znajduje się wyznaczone miejsce do kontaktu interesanta z pracownikiem.

 

Bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie odbywać się będzie przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności takich jak: dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości (2 m) od innych interesantów oraz między pracownikiem urzędu, a klientem.

 

Prosimy o stosowanie jednorazowych rękawiczek i korzystanie z płynów dezynfekcyjnych. Płyny odkażające dostępne są dla kientów UMWP przy wejściu do budynków.

 

Jednocześnie zachęcamy interesantów UMWP do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, jeśli nie jest ona niezbędna. Można skorzystać z innych środków komunikacji, takich jak: telefon, e-mail, platforma cyfrowa urzędu oraz poprzez pocztę tradycyjną.

 

Zachęcamy do korzystania z portalu www.wrotapodlasia.pl.

 

Kontakt bezpośredni do poszczególnych departamentów znajdą Państwo tutaj oraz poprzez platformę cyfrowy urząd

 

Małgorzata Półtorak

fot. Mateusz Duchnowski

 

 

facebook