Dodana: 30 kwiecień 2019 10:18

Zmodyfikowana: 1 maj 2019 14:30

Usługi zdrowotne dla dzieci w Białymstoku i powiecie bielskim

Działania leczniczo-rehabilitacyjne skierowane do dzieci oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich opiekunów – to główne założenia dwóch projektów, które będą realizowane na terenie Białegostoku i powiatu bielskiego. Dziś, 30 kwietnia br., decyzją marszałka Artura Kosickiego i Zarządu Województwa Podlaskiego oba przedsięwzięcia otrzymały dofinansowanie w wysokości 2,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu IMG_7269.jpg

Realizacją projektów zajmie się NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej Krzysztof Szarejko. Działania w ramach przedsięwzięcia będą odpowiedzią na występujące u dzieci i młodzieży do 18. roku życia choroby spowodowane zniekształceniem kręgosłupa.

Jednym z zadań jest odpowiednie edukowanie dzieci, ich rodziców i prawnych opiekunów na temat czynników ryzyka powstawania wad postawy, następstw niezdiagnozowanych i nieleczonych dysfunkcji układu ruchu. Nauka ma na celu również uświadomienie znaczenia prawidłowych zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie racjonalnego żywienia.

Istotnym celem projektu jest także zwiększenie dostępu do rehabilitacji leczniczej dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, co umożliwi usprawnienie lub całkowite przywrócenie prawidłowych funkcji narządu ruchu.  

Na terenie Białegostoku z usług edukacyjnych skorzysta co najmniej 8509 dzieci w wieku 7 lat z klas I szkół podstawowych, 8506 dzieci z klas IV i 5116 dzieci z klas VI szkół podstawowych. Na pomoc może liczyć również co najmniej 13019 rodziców i opiekunów. Natomiast na poziomie leczniczo-rehabilitacyjnym wsparciem zostanie objętych 1047 dzieci, u których zdiagnozowano skoliozę, kifozę lub lordozę. Projekt jest wart 1,9 mln złotych, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 1,8 mln złotych.

Na terenie powiatu bielskiego z zajęć edukacyjnych skorzysta przynajmniej 1528 dzieci w wieku 7 lat z klas I szkół podstawowych, 2446 dzieci z klas IV i VI oraz 2338 rodziców i opiekunów. Z kolei na poziomie leczniczo-rehabilitacyjnym na wsparcie może liczyć 188 dzieci, u których zdiagnozowano skoliozę, kifozę lub lordozę. Wartość tego projektu to 486 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP – 462 tys. zł.

kg

facebook